Američtí podílníci mohou hlasovat o odměnách manažerů

Sněmovna reprezentantů USA přiznala poměrem hlasů 269:134 právo všem podílníkům každoročně hlasovat o odměnách manažerů v obchodních společnostech. Jedná se o nezávazné právo, ve kterém sněmovna vidí posílení amerického kapitalistického systému.

Schválená úprava umožňuje podílníkům hlasovat i o zlatých padácích pro manažery v případě akvizicí či fúzí obchodních společností. Mohou tak zabránit konfliktu zájmů, kdy výkonný ředitel současně vyjednává cenu společnosti a své osobní odstupné.

Některé profesionální organizace, jako je například asociace personalistů WorldatWork, však proti uzákonění tohoto principu vystoupily. Domnívají se, že existují efektivnější způsoby, jak ovlivňovat příjmy vysokých manažerů.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com