Přemýšlejte kaleidoskopicky

Vyšší manažeři dnes čelí výzvám, které označují za komplikované, vzájemně propojené a neustále se měnící. Jakýkoli nový model vůdcovství by proto měl brát tuto realitu v potaz. Odborníci z amerického Centra pro kreativní vůdcovství doporučují pro efektivní řešení organizačních složitostí přemýšlet kaleidoskopicky.

„Tak jako se mění obrazy v kaleidoskopu vlivem přemisťování jednotlivých prvků, i vůdcové musejí být schopni přesouvat a spojovat své dovednosti, aby dokázali řešit stále se měnící a složitější problémy,“ vysvětluje konzultantka Brenda McManigle. Vůdcové by měli:

- Propagovat spolupráci na vedení.

- Podporovat inovace a kreativitu.

- Přizpůsobovat se novým strategiím.

- Zajímat se o změny v obchodním prostředí.

Stranou však nestojí ani individuální schopnosti vůdců. Naopak jdou ve spojení se všemi ostatními dovednostmi a pomáhají lépe procházet změnami. Jde především o schopnost hlubšího pohledu na věc, schopnost podstupovat rizika, přizpůsobivost a schopnost pokládat otázky, komunikovat s okolím a učit se od ostatních.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership