Jak se stát strategickým vůdcem

Výběr a zavádění obchodní strategie je celoorganizační záležitostí. Stát se efektivním strategickým vůdcem je však také osobní proces. Úkolem strategického vůdce je rozvíjet svou schopnost přemýšlet, jednat a ovlivňovat druhé způsoby, které podpoří dlouhodobý a udržitelný úspěch organizace. Podobně jako v případě dalších podob vůdcovského rozvoje jde o proces učení.

- Proveďte si osobní SWOT analýzu. Již jste se pravděpodobně zabývali silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami z perspektivy celé organizace. Nyní proveďte totéž na osobní úrovni. Jaké strategické dovednosti jsou vaše nejsilnější? V jakých oblastech jste méně efektivní? Jaké pracovní situace vám pomohou stát se efektivnějším strategickým vůdcem? Jaké současné či minulé pracovní situace představují ohrožení vašeho úspěchu v pozici strategického vůdce?

- Určete si strategické řídicí síly svého rozvoje a klíčové cíle. Jaké tři až čtyři věci jsou nejzásadnější pro váš úspěch v pozici strategického vůdce? To by měly být základy vašeho plánu rozvoje. Může to být například snaha o lépe časově a strategicky zacílené reagování na změny nebo lepší vyvážení dlouhodobých a krátkodobých tlaků. Pak si určete konkrétní cíle, například zdokonalit se ve vytváření více možných scénářů řešení změn nebo delegování určitých aspektů strategické práce druhým.

- Hledejte způsoby, jak se dále rozvíjet. Které zkušenosti vám dají příležitost naučit se to, co se potřebujete naučit? Co musíte dělat v blízké budoucnosti, abyste splnili své dlouhodobé cíle? Hledejte co nejširší rozsah nových zkušeností a buďte jim otevření. Můžete se zapojit do:

- strategického plánování (převádění strategie a cílů do provozních plánů a postupů),

- projektů zhodnocujících firemní hodnoty, kulturu a klima,

- příležitostí lépe pochopit konkurenční prostředí (sledování tržních trendů, průzkum trhu apod.),

- úkolů, které posouvají firemní hranice,

- týmu, jehož úkolem je přijít s řešením složitých problémů,

- práce na vymezení kritických organizačních schopností pro budoucí úspěch.

Nakonec hledejte podporu. Ve strategické roli se můžete cítit ohrožení a neznalí. Hledejte si proto kolegy, přátele a odborníky, kteří vás povedou a dodají vám povzbuzení.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership