Víte, jak vypadáte a zníte, když mluvíte?

Americký konzultant a odborník na prezentace Timothy Koegel vysvětluje v článku, jak efektivněji komunikovat při prezentaci, vedení porady nebo obchodní schůzce. Klíčem ke všemu je podle něho praxe společně se zaujetím pro téma a dobrou organizací.

Lidé nebývají efektivní v komunikaci, když se špatně připraví. To se týká všech aspektů obchodní komunikace, včetně například vzkazu v hlasové schránce nebo na záznamníku. Než si svůj vzkaz namluvíte, ujasněte si, jak chcete, aby si vás volající zapamatovali a co po nich chcete, aby udělali.

Chybou také je, když mluvčí nemá přehled o tom, jak při svém vystupování vypadá a zní, ať už sedí u konferenčního stolu nebo mluví ke skupině lidí. Je třeba řídit se zásadou, že způsob, jímž své sdělení podáváme, je důležitější než jeho obsah.

Výhodné je požádat někoho, aby vás poslouchal a upozornil například na slova, která používáte příliš často. Využijte také videa, abyste se při mluvení i viděli. Další možnost je využít služeb kouče.

Samozřejmě se může stát, že budete mluvit o tématech, která nebudou příliš zábavná pro vás nebo i posluchače. To ale není důvod, abyste ztráceli nadšení. Naopak si připravte příklady, citace a příběhy, kterými svou prezentaci ozvláštníte.

Sám Koegel vidí svou největší chybu v tom, že když před dvaceti lety začínal, nenahrával svá vystoupení na magnetofon či video, aby se viděl a slyšel. Když se pak slyšel, připadal si, že zní, jako by spal. I když byl zapálený pro svou řeč, nepůsobil tak, a to je zásadní nedostatek.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report