Jsou ženy v IT z Venuše?

Výzkum britské internetové společnosti Total Recall se zaměřil na rozdíly mezi muži a ženami v přístupu k technologiím. Zúčastnilo se jej 151 ředitelů a ředitelek IT. Ukázalo se, že ženy více dbají na bezpečnost a věří svým počítačovým systémům než muži. Pracují však s výrazně nižšími rozpočty.

Ředitelky IT se nejvíce obávají výpadků Internetu a e-mailu. U mužů jsou to každodenní IT potíže. Většina britských ředitelek IT pracuje s rozpočtem do 25 tisíc liber. U mužů je to průměrně 67 tisíc liber. Třetina žen ukládá zálohy dat doma, zatímco totéž činí jen 23 procent mužů. Ženy také více věří svým systémům. Autoři výzkumu chtěli vyvrátit mýtus, že ženy a technologie nejdou dohromady.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine