Zaměstnavatelé věří zaměstnancům v užívání Internetu

Většina zaměstnavatelů věří svému personálu, co se využívání blogů a společenských stránek týče. Navzdory zprávám, že firmy zakazují používání takových stránek, ukázal průzkum britského Institutu pro personalistiku a rozvoj (CIPD), že 40 % personálu HR věří svým lidem a jsou přesvědčeni, že budou stránky využívat rozumně. Tvrdé sledování totiž může vést k nespokojenosti zaměstnanců a důvěra se ukazuje jako dobrý motivátor.

V číslech:

• 40 % - Věříme, že příspěvky zaměstnanců jsou adekvátní.

• 19 % - Spoléháme na stávající smlouvy se zaměstnanci.

• 19 % - Zakazujeme blogování a vstup na konkrétní stránky.

• 12 % - Uvažujeme o sepsání zvláštní směrnice.

• 10 % - Máme zvláštní směrnici.

• 34 milionů – aktivní světoví uživatelé stránek Facebook

• 230 000 – denní nárůst uživatelů stránek MySpace

• 100 miliónů – počet denně shlédnutých videoklipů na stránkách Youtube

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management