Nové světlo jógy

International Yoga Academy je vzdělávací centrum zaměřené na výuku instruktorů jógy (200 hodin) a Učitelů jógy (550 hodin). Studenti International Yoga Academy v Praze získávají vědomosti, schopnosti a kompetence potřebné k samostatnému a kvalitnímu vedení hodin jógy, a to díky těm nejvíce kompetentním odborníkům v oblasti jógy. International Yoga Academy dostalo akreditaci ze strany MŠMT a Yoga Federation of Europe. Instruktoři International Yoga Academy s certifikátem Yoga Federation of Europe praktikují samostatné jóga aktivity napříč celým světem.

International Yoga Academy

Osvojit si znalosti

Profesor Predrag Nikić zdůrazňuje: „Zapamatovat si obsah lekcí je pouze jedna fáze v procesu vzdělávání. Je potřeba si získané vědomosti osvojit. To znamená: myslet, mluvit a chovat se v souladu s nimi.“

Profesor Nikić je vedoucí výuky v International Yoga Academy a držitel nejprestižnějších cen a ocenění v oblasti jógy.

„Učíme naše studenty, jak dosáhnout vnitřní svobody (mókšy – muktí)“, říká prof. Nikić. „Jóga je cesta, díky níž život dostává účel a smysl.“

Vnitřní světlo poznání

Na International Yoga Academy naše studenty učíme tomu, jak mají zažehnout „vnitřní světlo“, jak mají spatřit a rozumět ukazatelům života. Poukazujeme na důležitost zachování své vlastní nezávislosti a svobody volby. Studenti se učí, jakým způsobem si mají cestu svého života zvolit sami.

Studenti se na začátku ptají, jestli budou schopni zvládnout požadované jógové polohy (ásany). Brzy však pochopí, že ásany jsou pouze jednou z mnoha dimenzí jógy, stejně jako to, že všechny dimenze mají za cíl rozvoj jedince. Jógové polohy tedy nejsou cílem, ale jedním z prostředků pomoci k dosažení rozvoje a odkrývání hlubšího smyslu života.

Bez věkového omezení – nové mládí

Studenti nemusí mít žádné informace předem nebo zkušenosti, neboť naši odborníci vedou školení od samotných základů, pečlivě a postupně, v souladu se schopnostmi studentů. Studenti se velice brzy naučí, že na věku nikterak nezáleží. Náš nejstarší student má 92 let. Senioři si jsou dobře vědomi toho, do jak velké míry jóga přispívá k udržení vitality a celkové kvality života. Jóga poskytuje předpoklady k prodloužení a zachování životních funkcí seniorů, stejně jako k tomu, aby v sobě pocítili prožitek nového mládí.

Akademie osobní přeměny

Díky odbornému vedení našich mentorů studenti postupně techniky jógy začínají zvládat. V procesu vzdělávání a rozvoje studentů je patrné zlepšení schopností koncentrace způsobené praktikováním jóga techniky zvané dhárána. Studenti neskrývají radost, když na sobě zaznamenají zlepšení pohyblivosti, rovnováhy, koordinace a vytrvalosti. Proto mezi studenty jógy najdeme stále větší počet seniorů, kteří touží po nové příležitosti. Nejvýraznější důsledek rozvoje se děje u těch jedinců, jež se naučí techniky dosažení vnitřního pokoje (dhyána).

Aby studenti International Yoga Academy pomáhali svým svěřencům, jsou odhodláni získávat nové znalosti a kompetence. Roste počet studentů, kteří se hlásí na vzdělávací kurz pro instruktory jógy pouze za účelem svého rozvoje. Pro naše mentory je největším oceněním, když sledují změnu k lepšímu u každého studenta, který pravidelně praktikuje doporučené lekce.

Dobrota jako osobní volba

„Jóga nestanovuje žádná pravidla, studentům umožňuje propojit se s jejich centrem - rozpoznávání správné identifikace“, říká prof. Nikić. „Frommovský problém „Mít, nebo být?“ praktikující jógy řeší přijetím hesla BÝT, TEDY MÍT. Jediné trvalé bohatství se nachází v nás samotných. Když jsme šťastní, máme vše, co potřebujeme. Vnitřně dosažené štěstí se projevuje tím, že činíme dobré skutky a pomáháme druhým lidem.“