Jak neřídit IT odborníky

IT dnes tvoří klíčovou součást organizací. Je proto důležité umět se správně starat o IT zaměstnance, kteří jsou v mnoha směrech specifičtí. Vžil se pro ně anglický pojem geek, který označuje osoby s hlubokými technickými a odbornými znalostmi, talentem a zapálením pro svůj obor. Tito IT odborníci mají často problémové vztahy s manažery a naopak. Jde totiž o zcela jiné osobnosti s jinou profesionální průpravou a ambicemi.

V některých firmách dospěli jednoduše k názoru, že geeky nelze řídit, protože nenávidí manažery. Používá se dokonce úsloví „řídit geeky je jako pást kočky“. Tyto názory jsou však mylné. IT odborníci nesnášejí pouze špatný management, ke kterému mají méně tolerance než ostatní zaměstnanci.

Autor článku začínal jako geek, později se stal vedoucím pracovníkem a zakladatelem IT firmy. Vyzkoušel si tedy obě strany – jak zaměstnance, tak šéfa. Na základě svých zkušeností uvádí deset chyb, kterých se manažeři dopouštějí při řízení geeků.

- Podceňování školení. Někteří šéfové se domnívají, že školení je ztráta peněz. Zejména v oblasti IT však hraje zásadní roli a je třeba počítat s ním v rozpočtu.

- Žádné uznání. Manažeři často příliš nerozumějí práci, kterou geekové odvádějí, takže ani neumějí dobře vykonanou práci ocenit. To se samozřejmě podepisuje na motivaci. Měli by si společně s geeky stanovovat cíle, které se pak budou plnit.

- Plánování přílišných přesčasů. Vytížení a zapálení geekové budí dojem, že nemají vlastní soukromé životy, takže jim nadřízení stále přidávají práci. I geek však může být přepracovaný, propadat stresu či vyhoření. To pro něho může mít zásadní zdravotní dopady. Firmy by si už měly přestat myslet, že dlouhá pracovní doba je pro ně přínosná.

- Nesrozumitelný manažerský jazyk. Geekové nesnášejí manažerský žargon, vidí jej jako umělý a nepoctivý. Neznamená to, že by se manažeři měli učit technické mluvě, pouze omezit nesrozumitelnou obchodní mluvu. Namísto věty typu „Je třeba proaktivně ovlivnit náš čas vstupu na trh“ jednoduše řekněte „Musíme tento projekt dokončit včas“.

- Snaha být chytřejší. Když manažer neví nic o technických otázkách, měl by si to připustit. Geekové to budou respektovat, na rozdíl od toho, kdyby předstíral, že ví, o co jde. Předstírání jednoduše poznají, jsou opravdu chytří.

- Nekonzistentní jednání. Geekové mají v sobě smysl pro poctivost, což může souviset s tím, že v IT je struktura a konzistence systému nezbytná. Dokumentace k systému nemůže říkat jednu věc, když kód pak udělá něco jiného. Stejně tak očekávají, že manažeři nebudou říkat jedno a dělat druhé.

- Ignorace. Manažeři a geekové jsou výrazně odlišní lidé, což vede některé manažery k tomu, že se geeky prostě přestanou zabývat. Pak je ovšem mohou jen těžko řídit. Důležité je nezapomínat, že geekové potřebují dobré vedení stejně jako jiní zaměstnanci.

- Rozhodování bez konzultace. Geekové rozumějí technické stránce byznysu většinou lépe než manažeři, takže by manažeři neměli rozhodovat o technických otázkách bez konzultace s nimi.

- Chybějící nástroje. Rychlý počítač stojí více než starší a ve firmě nemusí být standardem, geekové však pracují s počítači jinak než běžní zaměstnanci. Pomalý počítač snižuje produktivitu a způsobuje geekům každodenní nepříjemnosti. Totéž platí o starém softwaru. Poskytněte geekům nástroje, které potřebují.

- Opomíjení kreativity. Programování je velice kreativní proces. Geekové musejí neustále přicházet s novými řešeními. Potřebují proto prostor pro svobodné jednání a flexibilitu. Vyhovuje jim také kreativní pracovní prostředí.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher