10 základních chyb při uzavírání obchodního partnerství

Obchodní partnerství může být dobrou cestou k rozvoji firmy, aniž byste museli zavádět složité a časově náročné změny. Může vám pomoci zvýšit podíl na trhu, získat nové konkurenční výhody a lépe reagovat na rychle se měnící požadavky trhů. Na druhou stranu však skrývá i mnohá úskalí a dostávat se ze špatného obchodního svazku může být náročnější než bouřlivý rozvod manželství. Článek proto shrnuje několik rad, jak uzavřít obchodní partnerství co nejlépe.

- Vraťte se k základům. Ještě než začnete hledat potenciálního obchodního partnera se jistěte, že partnerství je pro vás skutečně vhodným řešením na základě vašeho obchodního plánu a pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů.

- Pozor na ego a emoce. Oba tyto faktory mohou ve vztahu s obchodními partnery vést k nepříjemným zážitkům. Dávejte si pozor, aby vaše ego nezpůsobilo rozhodnutí, která se vám mohou v budoucnosti vymstít. Stejně nebezpečné jsou emoce, které vás mohou odvést od realistických očekávání k nepatřičným slibům a závazkům.

- Neignorujte možné příležitosti, buďte flexibilní. Nezastavujte se v hledání partnerství u první nabídky hotových peněz. Aktivně zkoumejte veškeré alternativy a hledejte nejlepší perspektivu do budoucnosti.

- Než začnete, připravte si únikovou strategii. Buďte realističtí. Konfliktům se někdy nedá zabránit a vy nemůžete předem vědět, jak závažné budou. I když to může vypadat cynicky, měli byste si předem ujasnit, jak případně z daného partnerství odejdete.

- Společně písmeně zmapujte svá očekávání. Než partnerství uzavřete, vytvořte jasnou písemnou představu vaší spolupráce. Vhodné je předložit ji druhé straně ještě před schůzkou s právníky, abyste mohli podiskutovat o obchodních záležitostech dříve, než právníci budou hovořit je o těch právních.

- Brzy si zajistěte právníka. Seznamte jej se svými cíli, aby mohl posoudit, do jaké míry jsou reálné a jak bude partnerství přínosné. Pomůže vám strategičtěji vést budoucí jednání.

- Nedělejte všechno sami. Dobrý vůdce ví, kdy delegovat odpovědnosti. Právníci, účetní a manažeři vám pomohou uchovat si objektivní a realistickou perspektivu. Pomoci mohou i techničtí a další odborní poradci, abyste lépe pochopili finanční a provozní otázky partnerství.

- Práce kvapná, málo platná. Je pravda, že čas jsou peníze. Přehlížení důležitých detailů partnerství však může přinést závažné problémy. Pamatujte si, že zkrachovalé obchodní partnerství vás bude stát více času i pěnz, než když budete postupovat správně, ale pomaleji hned na začátku.

- Nepřehlížejte detaily. Jakožto podnikatel dokážete věci vidět v širokých souvislostech. Dlouhodobý úspěch obchodního partnerství však zajišťují detaily. Domluvte proto předem cíle a očekávání obou partnerů ve smyslu přínosu ve finančních zdrojích, dovednostech a čase. Rozdělte jednotlivé role a úkoly partnerů apod.

- Věřte svým pocitům. Partneři mohou být vaši dosavadní dobří společníci, jakmile se však do hry přidají peníze, emoce, moc a ekonomické riziko, vztahy se mnoho zhoršit. Pokud máte ohledně partnerství s konkrétní osobou špatný pocit, bude zřejmě správný.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com