Americký byznys stále etičtější

Aktuální studie Baylor University potvrdila, že americký byznys se jako celek neubírá cestou společností Enron nebo WorldCom. Etika obchodního chování se podle jejích závěrů v posledních 17 letech zlepšuje. Podnikatelé a manažeři dělají posledních letech etičtější rozhodnutí.

Studie vychází z odpovědí více než pěti tisíc manažerů z malých i velkých firem ve všech 50 amerických státech. Pokrývá období téměř tří dekád. Výzkumníci rozesílali dotazníky respondentům v letech 1985, 1993 a 2001 a žádali je o zhodnocení 16 specifických situací dle vlastních etických postojů.

S výjimkou roku 1993, kde respondenti ukázali sklon být méně etičtí, nebyl zaznamenán rozdíl mezi malými a velkými firmami. Obě skupiny ukázaly zvyšující se etické standardy. Studie bude publikována v dubnovém čísle magazínu Journal of Small Business Management.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise