Outsourcing se neosvědčil, všechno zpátky domů

Velký počet největších světových organizací přenáší IT provozní činnost a obchodní procesy zpět do podniku a zkoumá alternativy. Oblasti, ve kterých se tradičně očekávalo zlepšení díky outsourcingu, jako náklady a komplexnost, se ukázaly jako hlavní důvody nespokojenosti podniků s outsourcingem. Studie společnosti Deloitte consulting nazvaná „Volání po změně na outsourcingovém trhu“ odhalila, že 70 % dotazovaných mělo významné negativní zkušenosti s outsourcingovými projekty a nyní k nim přistupují s větší opatrností. Jeden ze čtyř respondentů přenesl funkce zpět do podniku potom, co si uvědomil, že mohou být interně prováděny úspěšněji a levněji. 44 % respondentů nedostalo jako výsledky outsourcingu úspory nákladů. Jeden ze tří zaměstnavatelů zjistil, že outsourcing vyžaduje více manažerského úsilí, než původně odhadovali.

Téměř polovina účastníků průzkumu určila za nejčastější problém s řízením outsourcingových projektů skryté výdaje. Mezi outsourcingem produktovým a outsourcingem obslužných funkcí je základní rozdíl, který byl dříve přehlížen a nyní vystoupil do popředí. Outsourcingoví prodejci a společnosti mohou mít protichůdné cíle a dávat v sázku klientovu touhu po inovaci, úsporách nákladů a kvalitě. Navíc očekávané strukturální výhody nejsou vždy převedeny do levnějších, lepších nebo rychlejších služeb. Mezi zjištěnými potížemi s outsourcingem bylo dále:

- 57 % respondentů nemohlo volně navýšit zdroje na projekty, což vedlo k rozsáhlejším jednáním s top managementem, než se předpokládalo,

- 52 % uvedlo problémy související s náklady jako největší riziko outsourcingu,

- 81 % tvrdí, že cenová kalkulace a struktura nákladů dodavatele postrádala průhlednost, což zvyšovalo riziko dalších výdajů,

- 48 % nemělo standardizovanou metodologii pro hodnocení outsourcingu.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today