Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

Jak získat a udržet kvalifikované pracovníky

Elektrotechnické podniky v dnešní době bojují současně na dvou frontách. Vedle neustálých snah o technickou inovaci a modernizaci výrobků, jejichž morální životnost se neustále zkracuje, je klíčovým tématem aktivní personální politika zaměřená na získání a udržení kvalifikovaných pracovních sil.

S rozvojem moderních technologií roste poptávka zejména po technicích a inženýrech, ovšem počet absolventů technických škol spíše stagnuje. Vznikající nedostatek pociťují nejvíce malé a střední podniky, pro které bývá velmi obtížné získat potřebné množství pracovníků s vyšším vzděláním.

Autor v článku analyzuje současnou situaci na trhu práce a popisuje strategie, s jejichž pomocí je možno získat a udržet kvalifikované pracovníky. Zdůrazňuje především skutečnost, že o atraktivitě zaměstnání nerozhoduje pouze výše nabízeného platu. Značnou roli zde hrají faktory jako jsou možnost dalšího zvyšování kvalifikace, kvalita pracovního kolektivu a celková atmosféra podniku.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: etz (Elektrotechnik + Automation) - německý časopis zaměřený elektrotechniku, automatizaci a řízení výroby
Zobrazit přehled článků ze zdroje etz (Elektrotechnik + Automation)