Od pěstního klínu k biometrické identifikaci

„Všechno, co chci, je práce, kde budu celej den mačkat jeden jedinej knoflík.“ Tolik slova George Jetsona z amerického kresleného seriálu o daleké budoucnosti. Toho se nikdo z nás asi hned tak nedočká, ale nelze popřít, že díky vývoji technologií se pracovní prostředí velmi rychhle mění. Kupříkladu biometrická identifikace – sken obličeje či otisku prstů je dnes jednou z metod ověření totožnosti například u identifikačních karet – kromě toho se využívá ještě identifikace pomocí hlasu, duhovky, sítnice a podpisu.

Interaktivní automatická kancelář – dotykový display umožní komunikovat se spolupracovníky, zobrazit plánovací kalendář, nastavit klimatizaci místnosti, světla. Videoprojektor ovladatelný pomocí uživatelova prstu sloužícího jako kurzor – to je jen malá ukázka z komplexního kancelářského systému chystaného jednou z velkých IT firem. Další technologií jsou zařízení na rozpoznání lidského hlasu a řeči – zatím nejsou příliš rozšířená, uplatňují se pozvolna například v automatických telefonických centrech zákaznické podpory. Postupem dalšího výzkumu lze očekávat jejich širší uplatnění.

Bezdrátové technologie nabízejí lepší propojení PC, palmtopů a počítačových periferií. GPRS (General Packet Radio Service) a třetí generace bezdrátových komunikací umožní rychlejší přenos videa a dat pomocí bezdrátových telefonů – v důsledku toho lze očekávat rozvoj videokonferenčních terminálů či videofonů. A nakonec se dostáváme k systému Telematics – termín z oblasti automobilového průmyslu – umožní propojení aut s navigačními satelitními systémy a Internetem – budeme posílat e-mail, účastnit se videokonferencí a využívat webových služeb přímo z našich čtyřkolek. Tento projekt je ovšem zatím ve fázi raného vývoje.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral