Obchodní partnerství je jako manželství

Obchodní partnerství je jako manželství

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak začít podnikat, je vytvořit partnerství s jedním nebo více lidmi. Obvykle se spojí síly přátel nebo kolegů, kteří mají doplňující se a vzájemně se podporující dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěch v daném oboru. Partnerství se ale může stát také tím nejhorším způsobem, jak začít podnikat, pokud nevíte, co děláte. Protože podnikatelé bývají většinou akčně orientovaní optimisté, často zbrkle a neuváženě rozhodují o vytvoření partnerství. Měli by být opatrní a promyslet si vše důkladně předem. Jen s porozuměním povaze partnerství a pečlivém uvážení je možné vytvořit a rozvíjet úspěšné obchodní partnerství. Jsou dvě věci, o kterých by měl podnikatel uvažovat. Tou první je, že partnerství je vždy snazší vytvořit než z něj vystoupit. Tou druhou, že čas na promyšlení, zda do partnerství vstoupit, předchází samotnému vstupu.

Partnerství často začíná jako románek nebo manželství – s velkými nadějemi a dobrými úmysly. Ale stejně jako manželství může skončit hořkostí, zlobou, krachem, soudními spory a zničenými vztahy. Založení podniku vyžaduje většinou talent a schopnosti více než jedné osoby. Potřebujete někoho, kdo vyniká v detailní práci, vytváření a administrativě, také někoho pro prodej a marketing. Jestliže partneři vynikají ve stejné oblasti, jeden z nich není potřebný. Začátek vyžaduje absolutní jasno a souhlas v hodnotách, cílích, účelu a poslání podniku. Největším problémem v partnerství bývá vyjasnění individuálních povinností a pracovních požadavků partnerů. Často se stává, že jeden z partnerů přispívá podniku více a pracuje tvrději než druhý, ale ten druhý požaduje stejnou odměnu. Porozumění předchází nedorozuměním. Partneři se musí dohodnout na pracovních povinnostech a standardech výkonu každého z nich.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com