Je těžké být velký

Je těžké být velký

Průzkumy dokazují viditelné rozdíly v pracovním prostředí a záležitostech vzhledem k velikosti firem. Ukazuje se, že čím menší firma, tím více manažerů osobně cítí uznání. Nejvíce si své přínosy uvědomují ve firmách s méně než 500 zaměstnanci. Takové závěry vyplývají alespoň z ročního výzkumu společnosti NFI Research, kterého se pravidelně účastní dva tisíce amerických manažerů z přibližně 1 500 firem.

Objem komunikace uvnitř organizace je podle průzkumu také větší v menších firmách. Čím je firma větší, tím konzistentnější je ale poselství top managementu. V menších firmách se oproti tomu lépe sdílejí informace. Malé firmy lépe plní přání svých zákazníků. Malé firmy spatřují největší hodnoty ve zvyšování příjmů, střední v zisku a velké v kreativních myšlenkách.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com