Telekomunikace v českých firmách

Telekomunikace v českých firmách

Marketingová studie „Telekomunikace v českých firmách 11/2003“ agentury Digimark se zúčastnilo 2866 respondentů. Tématem výzkumu byla zejména otázka, jaké problémy mají firmy v oblasti hlasových služeb. Nejčastějšími problémy se pak ukázala nesrozumitelnost tarifů operátorů, nízká flexibilita operátorů při změnách a nekomplexnost nabídky služeb operátorů. Nejméně problémů je naopak spatřováno v nedostupnosti technické podpory a v nedostatečné kvalitě hovorů.

Menší firmy si o něco častěji stěžují na nesrozumitelnost tarifů operátorů, ale také na nekompetenci technické podpory. Největší firmy naopak trápí výrazně nejčastěji nízká flexibilita operátorů při změnách, což by mohl být jeden z důvodů, proč méně často přechází k alternativním operátorům. Zákazníci **Českého Telecomu** vidí největší problém v nekomplexnosti nabídek operátorů. Alternativní operátoři jsou na tom proti naopak hůře v problému nízké kompetence technické podpory, ale také v udávané nedostatečné kvalitě hovorů.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server