Software vše nepředpoví, rozhodně ne sám

Software vše nepředpoví, rozhodně ne sám

I když vám prodejci i akademická sféra budou tvrdit opak, žádný počítačový systém nemůže sám o sobě vytvářet efektivní předpovědi v obchodní praxi podniků. Alespoň se to podle aktuálních výzkumů domnívá většina IT manažerů. Existuje pro to hned několik důvodů. Nejprve je třeba uvědomit si, že systémy pro vytváření předpovědí jsou vždy dobré jen tak jako data v nich. Software nemůže předvídat nečekané změny ekonomických nebo sociálních podmínek a není také stále schopen uvažovat lidským způsobem, takže potřebuje kontrolu.

Algoritmy jsou je n algoritmy a doposud nedokáží nahradit lidské myšlení, takže je lidský faktor nejméně jednou polovinou úspěchu softwarových řešení pro obchodní předpovědi. Správná předpověď vyžaduje kombinaci přesných dat a inteligentní lidí. Za přílišné spoléhání na software již zaplatila například společnost **Nike**, která po devíti měsících jeho využívání zjistila, že se její vývoj ubírá naprosto nepředvídaným směrem.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com