Šest rozhodnutí, která by odborníci na IT neměli dělat

Spolupráce je podstatnou součástí fungujícího vztahu mezi technickou a obchodní složkou firmy, odborníci na IT by však konečné slovo při rozhodování o určitých strategických IT otázkách mít neměli. Naopak by jej měli předat vyššímu managementu nebo obchodnímu řediteli. Výzkumná pracovnice MIT Jeanne Ross formulovala v tomto smyslu na nedávné konferenci o webových službách v americkém městě Baltimore šest rozhodnutí, která by odborníci na IT neměli dělat. Konkrétně by tedy neměli rozhodovat o tom:

- kolik firma vydá prostředků na IT,
- které obchodní procesy by měly být podporovány IT,
- které IT schopnosti by měly být dostupné v rámci celé firmy,
- jak dokonalé musejí být IT zdroje firmy,
- jaká bezpečnostní a soukromá rizika bude firma tolerovat,
- kdo ponese zodpovědnost za případné selhání IT iniciativy.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com