Leading a business department: how to motivate team members

Vedení obchodního oddělení: Jak namotivovat členy týmu

Leading a business team that deals with selling, communication with clients and customer service has its specific rules. Motivation of team members is crucial because only then can they perform at their best. It is also true that a business team's communication and system of rewards has to be set up more clearly and transparently than is the case with other types of team. If you are currently leading a business team, here is some advice on how to motivate employees, set up your own internal rules and achieve the maximum potential of your team.

Set clear business goals

As INC.com states, every salesperson must know exactly what their targets are. When setting goals, you must regularly ensure they are being adhered to. Sales goal are set in order to be achieved. The leader cannot just wave aside failure to achieve them; they need to intervene or reclassify the original goals as unrealistic.

Maintain detailed databases and keep records of communication with clients

Having a detailed database of communication with clients is crucial in attaining a high quality of customer service; moreover, the availability of such CRM entries means individual employees can substitute for one another. CRM systems are a referential source not only for a given sales rep but also for anyone who replaces them or colleagues standing in for them. Thus you must really ensure all data are properly entered.

Define priorities of the department and company

People can never be motivated if there is a lack of clarity in priorities and expectations. You need to provide a common vision and define the priorities of both team and company, then ensure employees do not stray too far from these priorities in their everyday work. Even the best salesperson using their own approach and original methods should not go beyond the context, priorities and rules of the company.

 

-mm-

 

  Vedení obchodního oddělení: Jak namotivovat členy týmu

  Vedení obchodní týmu, který se zabývá prodejem, komunikací s klienty a zákaznickým servisem, má svá určitá specifika. Zcela klíčová je motivace členů týmu, kteří musí podávat maximální možné výkony. Dále platí, že komunikace, hodnocení i systém odměn musí být v obchodním oddělení nastavené ještě transparentněji a jasněji než v případě jiných typů týmů. Pokud jste se stali vedoucím obchodního týmu, přinášíme vám několik rad, jak členy týmu motivovat, jak nastavit interní pravidla v rámci týmu a jak dosáhnout maximálního potenciálu vašeho oddělení.

  Nastavte jasné obchodní cíle

  Jak uvádí INC.com, každý prodejce musí přesně vědět, jaké jsou jeho cíle. Ve chvíli, kdy tyto cíle nastavíte, musíte pravidelně kontrolovat jejich dodržování. Nastavené obchodní cíle jsou tu od toho, aby se plnily. Vedoucí nesmí nad jejich neplněním mávnout rukou. Měl by zasáhnout nebo vytyčené cíle přehodnotit coby nereálné.

  Veďte si detailní databáze a zaznamenávejte komunikaci s klientem

  Vedení detailní databáze komunikace s klientem je klíčové pro dosažení vysoké úrovně zákaznického servisu. Navíc vedení takovýchto CRM záznamů vede k zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. CRM systém je referenčním zdrojem nejenom pro daného obchodníka, ale pro jeho případné nástupce nebo kolegy, kteří ho zastupují. Proto je nutné skutečně bazírovat, aby byly všechny údaje řádně vyplněny.

  Definujte priority oddělení i firmy

  Lidé nemohou být motivováni, pokud jim není jasno, co jsou priority a co se po nich chce. Je proto nutné představit svým podřízeným určitou společnou vizi a definovat priority vašeho oddělení i firmy jako celku. Ujistěte se potom, že pracovníci se v rámci svého jednání nevzdalují těmto firemním prioritám. I sebelepší obchodník, který má vlastní přístup a originální metody, stále nesmí pracovat zcela mimo kontext, priority a zásady vaší firmy.

   

  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele