Successful leaders know why

Úspěšný lídr ví proč

Imagine a pattern of behavior and communication which is the same for all the great leaders and organizations in the whole world without being aware of it. You do not think it is possible? Then continue reading and you will learn that it is possible.

One of the most successful "TED talks" is How great leaders inspire action from the 2009 TEDxPuget Sound U.S. conference in the state of Washington. The presenter was Simon Sinek, a leadership expert and author of the concept the "golden circle". The so-called golden circle, which was described in detail in a successful book called Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, is a simple idea explaining why great leaders achieve more than other people.

According to the Sinek's concept, the basis of the success of great leaders is the question "Why?" - Why I do what I do? Why do I believe in it? Why does my company exist? Why should people be interested in my activities? "The inspired leaders and the inspired organizations - regardless of their size, regardless of their industry - all think, act and communicate from the inside out . People don't buy what you do; they buy why you do it," says Sinek. Great leaders start with answering the question why and only after that do they deal with the how and what.  In fact, this way of thinking and acting is based on the biology of the human brain, not on psychology as it might seem.

In his TED talk, Sinek used Martin Luther King, Steve Jobs and the aviation pioneers, the Wright Brother as examples to explain his "golden circle" of thinking. If you find the talk interesting and you would like to learn more about how to succeed as a leader, the Simon Sinek's book has been translated into Czech as Začněte s proč (Jan Melvil Publishing, 2013).

Book

SINEK, Simon: Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. New York: Portfolio - penguin Group, 2011. 256 p.

SINEK, Simon: Začněte s proč. Brno: Jan Melvil publishing, 2013. 256 p.

-Kk-

  Úspěšný lídr ví proč

  Představte si, že existuje vzorec chování a komunikace, jímž se nezávisle na sobě řídí všichni významní lídři a organizace světa. Říkáte si, že to není možné? Pak se spolu s námi pojďte přesvědčit, že to možné je.

  Jeden z vůbec nejúspěšnějších „TED talks“ nese název How great leaders inspire action a vznikl v roce 2009 na konferenci TEDxPuget Sound v americkém státě Washington. Vystupuje v něm odborník na leaderhsip a autor konceptu tzv. „zlatého kruhu“ Simon Sinek. Právě to, co nazývá zlatým kruhem a co blíže popsal v úspěšné knize s názvem Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, je jednoduchá myšlenka, která vysvětluje, proč velcí lídři dokáží více než ostatní lidé.

  Základem úspěchu velkých lídrů je podle Sinekova konceptu otázka „Proč?“ – Proč dělám to, co dělám? Proč tomu věřím? Proč existuje moje firma? Proč by moje činnost měla někoho zajímat? „Osvícení vůdcové a osvícené organizace nezávisle na své velikosti nebo zaměření smýšlejí, jednají a komunikují zevnitř ven... Lidé si nekupují to, co děláte, ale proč to děláte,“ vysvětluje Sinek. Začínají otázkou proč a až poté se zabývají tím, jak a co budou dělat. A nejlepší na tom je, že tento způsob uvažování a jednání vychází z biologické podstaty lidského mozku, nikoli psychologie, jak by se mohlo zdát. 

  V rámci své přednášky vysvětluje Sinek „zlatý kruh“ uvažování na příkladech Martina Luthera Kinga, Steva Jobse nebo průkopníků letectví bratří Wrightů. Pokud vás přednáška zaujme a budete se chtít dozvědět více o tom, jak uspět jako lídr, kniha Simona Sineka vyšla již i v češtině pod názvem Začněte s proč (Jan Melvil Publishing, 2013).

  Kniha

  SINEK, Simon: Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. New York: Portfolio - penguin Group, 2011. 256 s.

  SINEK, Simon: Začněte s proč. Brno: Jan Melvil publishing, 2013. 256 s.

  TED talk s českými titulky a přepisem

  Jak velcí vůdci inspirují k akci

  -kk-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.