Three habits that will make your mornings much more pleasurable

Tři zvyky, díky kterým budou vaše rána o mnoho příjemnější

Much has been written about getting up in the morning and the routine that follows. Most sources agree that the way you start a new day to a large extent influences its whole outcome. It is often suggested you should meditate in the morning, take a cold shower or relax. Despite all this, for most of us mornings are still by far the least enjoyable part of the day. How can you make mornings more pleasurable and be more productive from the outset? Here are three habits that will make your mornings much more agreeable and enable you to function more efficiently from the very beginning of your day.

Not everyone is able to meditate in the morning

If you are not a fan of meditation and relaxation, and mornings are stressful for you as you are constantly short of time, do not try to squeeze breathing exercises or yoga sessions into your routine. Accept the fact that your main task is to prepare yourself properly, handle all important tasks and retain as much energy as possible for the upcoming day. Bear these things in mind when working on your new routine.

Make as few decisions in the morning as possible

What makes mornings so unbearable? The fact that our brain has not yet woken up but we are forcing it to make decisions. As the Harvard Business Review states, we are very slow making decisions in the morning and thus the start of the day is not an ideal time for any thinking. Decide everything you can the day before and get ready. Do not think in the morning about what you should wear, and ideally at least partially prepare even your breakfast the day before.

Planning is key to rising in an effective way and having pleasurable mornings

With regard to the previous point, it is true that if you do not need to think too much in the morning, you will find it much easier to get up and function. Have a clear plan, set up a strict routine, and stick to it point by point. Work more like a robot, do not make any big decisions, and thus from the mental point of view give the body sufficient time to wake up and gather energy for the upcoming day. Divide your morning tasks into smallest possible steps and handle them almost on autopilot.

This method is not suitable for everyone. Some people have time in the morning to relax, meditate, and prepare mentally for the new day in a mindful way. Unfortunately, those of us who cannot afford such an attitude must set up a routine that helps handle all the morning tasks but at the same time without our becoming fatigued mentally first thing in the morning. The approach described in this article will help you transform an unpleasant, chaotic morning into a bearable part of the day that will not stress you anymore.

 

-mm-

  Tři zvyky, díky kterým budou vaše rána o mnoho příjemnější

  Tématu vstávání a ranní rutiny se věnuje celá řada článků a literatury. Většina zdrojů se shoduje na tom, že způsob, jakým vykročíte do nového dne, do značné míry ovlivňuje jeho celý průběh. Často slyšíme rady ohledně meditace, studených sprch, sportu nebo relaxace. I přesto je ale pro řadu z nás ranní vstávání stále tou zdaleka nejméně oblíbenou částí dne. Jak si tedy rána zpříjemnit a být už od samotného začátku dne produktivní? Zde jsou tři zvyky, díky kterým budou vaše rána o mnoho příjemnější a díky kterým budete fungovat už od brzkého rána mnohem efektivněji.

  Ne každý má možnost ráno meditovat

  Pokud nejste fanoušky meditace a relaxace a rána jsou pro vás prostě stresovým časovým úsekem, během kterého nestíháte, nesnažte se do vaší rutiny vtěsnat ještě dechová cvičení nebo jógu. Přijměte fakt, že vaším hlavním úkolem je ráno úspěšně se vypravit, zvládnout všechny důležité úkoly a pokud možno si dodat energii na zbývající den. S tímto očekáváním potom pracujte při vypracování nové rutiny.

  Dělejte ráno co nejméně rozhodnutí

  Co činí rána tak nesnesitelnými? To, že náš mozek se ještě ani neprobudil, a my jsme nuceni pracovat a dělat rozhodnutí. Jak uvádí Harvard Business Review, v rozhodnutích jsme ráno zkrátka pomalí a začátek dne tak není vhodnou chvílí na jakékoliv velké přemýšlení. To, co můžete, si rozhodněte už den předem, a všechno si připravte. Neřešte tak ráno, co si vezmete na sebe, a ideálně si alespoň částečně připravte i snídani den předem.

  Plánování jako klíč k efektivnímu vstávání a příjemnějším ránům

  V souvislosti s předchozím bodem platí, že když nebudete muset ráno přemýšlet, bude se vám vstávat a fungovat mnohem lépe. Mějte přesný plán, nastavte si přesnou rutinu, a dodržujte ji bod po bodu. Pracujte spíše jako robot, nedělejte příliš velká rozhodnutí, a z mentálního hlediska tak dáte tělu dostatečný čas se postupně probudit a připravit si energii na nadcházející den. Rozčleňte si vaše ranní úkoly na ty nejmenší možné kroky a plňte je tak trochu na „autopilota“.

  Tato metoda není vhodná pro všechny. Jsou lidé, kteří mají ráno dost času relaxovat a meditovat a uvědoměle se psychicky připravovat na nadcházející den. Bohužel ti z nás, kteří si každé ráno tento postup nemohou dovolit, si musí nastavit nějakou rutinu, která nám pomůže projít všemi ranními úkoly a zároveň se psychicky nevyčerpat už hned z rána. Postup popsaný v tomto článku vám pomůže z nepříjemného, chaotického rána udělat snesitelnou část dne, které vás nebude stresovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review