Three non-traditional ways to boost an employee's confidence

Tři netradiční způsoby, jak podřízenému zvýšit sebevědomí

In order for employees to give the best possible performance and fully exploit their potential, they need to have not only adequate knowledge and skills but also sufficient self-esteem. Even the best skills will not ensure good performance if the employee does not have faith in their own skills. If you think one of your employees could use a bit of a confidence boost, here are three non-traditional ways to achieve it.

Ask them for advice

According to TED Ideas, the simplest and most effective way to boost an employee's confidence is to ask them for advice. This shows them you cherish their opinions and experience and genuinely respect their knowledge. Generally speaking, the more you include the employee in decision making processes and the more you listen to them, the greater their confidence will be.

Praise the employee publicly

No matter what anyone says, we are all a little egoistic. And when our boss praises us publicly for our work, it is hard not to feel a sense of bliss. Such a scenario is certain to increase an employee's confidence because thanks to public praise their colleagues too will respect their skills more.

Give the employee more power

It is hardly possible to boost someone's confidence without giving them some space for their own decision making and independent work. To enable the employee fully to exploit their working potential, you must give them sufficient authority and space for their own initiative and creativity. The employee will then know you genuinely trust them and are not just saying you do for the sake of it.

 

-mm-

  Tři netradiční způsoby, jak podřízenému zvýšit sebevědomí

  Aby mohli pracovníci podávat co možná nejlepší výkon a aby mohli plně naplňovat svůj potenciál, musí mít nejen adekvátní znalosti a schopnosti, ale i patřičné sebevědomí. Protože i sebelepší schopnosti nezaručí dobrý pracovní výkon, pokud u dotyčného pracovníka nejsou podpořené i vírou v tyto své dovednosti. Pokud u svého podřízeného pozorujete, že by mu zvýšení sebevědomí prospělo, máme pro vás tři netradiční způsoby, jak toho dosáhnout.

  Zeptejte se podřízeného na radu

  Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak podřízenému zvýšit sebevědomí, je podle TED Ideas zeptat se jej na radu. Tím totiž dáte dotyčnému najevo, že si vážíte jeho názoru a zkušeností a že reálně ctíte jeho znalosti. Obecně platí, že čím více budete pracovníka zapojovat do rozhodování o projektech a čím více mu budete naslouchat, tím více mu zlepšíte sebevědomí.

  Veřejně podřízeného pochvalte

  Ať si kdokoliv říká co chce, všichni jsme tak trochu egoisté. A když nás náš nadřízený za naši práci veřejně pochválí před ostatními, málokdo se ubrání pocitu blaženosti. Navíc se jedná o situaci, která u dotyčného spolehlivě zvýší sebevědomí, protože díky veřejné pochvale jeho schopnosti stoupnou i v očích u jeho kolegů.

  Dejte podřízenému více pravomocí

  Dodat někomu sebevědomí lze jen velmi těžko, pokud mu zároveň nenecháváte volný prostor pro své vlastní rozhodování a pro samostatnou práci. Abyste umožnili pracovníkovi plně naplnit svůj pracovní potenciál, musíte mu dát i dostatečné pravomoci a dostatečný prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu. Podřízený pak bude vědět, že mu skutečně důvěřujete a že onu důvěru nevyjadřujete jenom na oko.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com