Build your innovative dream team

Sestavte si inovační tým snů

Creating new ideas is largely a matter of teamwork. If you, a manager, focus on analyzing the communication between individuals from the previous project, you can make the most of any future cooperation. The Forbes website gives you a recipe on how to build such an innovative dream team.

At the beginning, map the social networks among the employees. Focus on the formal and informal nature of the relationships. Get an overview of how people within the company communicate, and who should not work together in a team.

Another important step is to measure the creative interpersonal interactions between employees. This can determine when one person's reaction becomes a stimulus for a response from another person. Ask individuals whom they go to for information and how easily they create innovative ideas afterwards. This survey is used to identify candidates for creative teams. In addition, there are many clustering algorithms that ease this task.

Finally, it should be noted that the assembling the ideal creative team is really  not a simple matter. It should be based on your past experience and to perceive all the factors which foster creativity and innovative thought. This approach departs from the traditional view, which means the variability of skills and experience, and focuses on a deeper study of social interactions within the organization.

-bn-

  Sestavte si inovační tým snů

  Přinášet nové myšlenky a nápady je povětšinou týmová záležitost. Pokud se jako manažer zaměříte na analýzu komunikace mezi jednotlivci v průběhu předchozího projektu, můžete vytěžit maximum z budoucí spolupráce. Server Forbes vám dává návod, jak si takový inovační tým snů sestavit.

  Na začátku zmapujte sociální sítě mezi zaměstnanci. Zaměřte se na formální i neformální povahu vztahů. Získejte tak přehled o tom, jak mezi sebou lidé ve společnosti komunikuji a kteří lidé by spolu v týmu pracovat neměli.

  Dalším důležitým krokem je změření kreativních dyadických interakcí mezi zaměstnanci, tedy zjištění, kdy se reakce jednoho stává podnětem pro reakci dalšího. Zeptejte se tedy jednotlivců, za kým si chodí pro informace a jak snadno pak tvoří inovativní nápady. Tento průzkum slouží k identifikaci kandidátů pro kreativní týmy. Navíc existuje mnoho třídících algoritmů, které vám pomohou tento úkol usnadnit.

  Na závěr je třeba zmínit, že sestavení ideálních kreativních týmů skutečně není jednoduchá záležitost. Je nutné vycházet z minulých zkušeností a vnímat všechny faktory podporující kreativitu a inovativní myšlenky. Tento přístup se odklání od tradičního pohledu, tedy variability schopností a zkušeností, a zaměřuje se na hlubší studii sociálních interakcí v organizaci.

  -bn-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu