Seven simple tips on how to boost the motivation of your team

Sedm jednoduchých tipů, jak dodat motivaci vašemu týmu

Only a well-motivated and inspired team whose members all pull together can achieve collective success. Here are seven simple tips on how to motivate your team in the long run, make them enthusiastic about the common vision and improve their team spirit.

These tips were published by Call Centre Helper.

Do not be a micro-manager and give employees some space

First of all, you must allow employees a certain space for their own initiative. Do not be the unpopular boss who practises micro-management; instead, give employees some breathing space.

Incorporate game features into work

You may successfully disrupt and improve the everyday routine by clever incorporation of game features and healthy competition into the work of your team.

Motivate each employee individually

Every person is different and each of them is motivated in a different way. Present the team with a common vision but at the same time do not neglect the personal motivation of individuals.

Praise a job well done

This sounds trivial but a surprisingly large number of managers forget about it. If something goes well, you must praise the given person in an appropriate and honest way.

Do not focus only on numbers

Employees are frustrated if you assess their work based solely on hard, exact numbers. When you are assessing your team and motivating them to give of their best, take into account also factors that cannot be expressed only in exact numbers.

Do not notice employees only when something is not working

Many managers neglect communication with employees when everything is going well and only begin to show an interest in them when something goes wrong. Communicate with employees regularly even if nothing negative is happening.

Tolerate a certain error rate

If employees are stressed out for fear of making mistakes, they will never explore new opportunities and never reach their full potential.

 

-mm-

  Sedm jednoduchých tipů, jak dodat motivaci vašemu týmu

  Jenom dobře motivovaný a inspirovaný tým, který tahá za jeden provaz, může dosáhnout společných úspěchů. Zde je sedm jednoduchých tipů, jak dlouhodobě motivovat váš tým, nadchnout ho pro společnou vizi a zlepšit jeho týmového ducha.

  Tyto tipy přinesl server Call Centre Helper.

  Nebuďte mikromanažerem a dejte podřízeným prostor

  V prvé řadě musíte dát pracovníkům určitý prostor pro vlastní iniciativu. Nebuďte tím nepopulárním vedoucím, co provozuje mikro-management, a dejte podřízeným prostor, aby mohli dýchat.

  Zakomponujte do práce prvky hry

  Rutinu pracovních dní můžete velmi efektivně narušit a vylepšit, pokud chytrým způsobem zakomponoujete herní prvky a drobnou soutěž do práce vašeho týmu.

  Každého motivujte na individuální úrovni

  Každý člověk je jiný a každého motivuje něco jiného. Předneste týmu společnou vizi, ale zároveň nezanedbávejte individuální motivaci jednotlivých pracovníků.

  Oceňujte dobře odvedenou práci

  Zní to banálně, ale až překvapivě mnoho manažerů na to zapomíná. Když se něco povede, musíte dotyčného pracovníka dostatečně a upřímně pochválit.

  Nesoustřeďte se jenom na čísla

  Pracovníky frustruje, pokud jejich práci hodnotíte pouze na základě tvrdých, exaktních čísel. Při svém hodnocení a při motivování týmu k lepším výkonům berte v potaz i faktory, které nelze vyjádřit pouze a jenom přesnými čísly.

  Nezajímejte se o podřízené jenom když něco nefunguje

  Mnoho manažerů zanedbává komunikaci se svými podřízenými, pokud jde vše dobře, a začínají se o ně zajímat jenom ve chvíli, kdy se něco nedaří. Komunikujte s pracovníky pravidelně i ve chvíli, kdy se nic negativního neděje.

  Tolerujte určitou míru chybovosti

  Pokud jsou pracovníci vystrašení a ve stresu kvůli tomu, že se bojí, aby neudělali chybu, nebudou nikdy zkoušet nové možnosti a nedosáhnou svého maximálního potenciálu.

   

  -mm-

  Zdroj: Call Centre Helper - britský online týdeník věnovaný call centrům
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Call Centre Helper