Why managers should find especially their own work-life balance

Proč by měl manažer usilovat o vyvážení práce a osobního života především u sebe

Managers should urge subordinates to work sustainably and try to create an environment in the team that allows all its members to balance their personal and professional lives. This principle is quite clear; however, many managers forget it applies to them too: they preach work-life harmony but at the same time are far from perfect themselves in this respect and could in many cases be considered workaholics. Here are some good reasons why managers should strive primarily to find a work-life balance for themselves.

Setting an example to others

As the Harvard Business Review states, a manager sets an example to subordinates by their behaviour. A good parallel here is raising children, who also do not behave according to what their parents tell them: instead, they copy what their parents do. Since achieving a sustainable work regime of subordinates is one of the priorities of any manager, for this reason alone the manager should always try to balance their own personal and work life.

A career in management is a marathon, not a sprint

Being a really good manager requires years of work, experience and learning. A managerial career, if you are serious about it, is therefore more of a marathon than a sprint. If you try to give your all to work and neglect your family and personal life, sooner or later you will run out of energy and motivation, and end up unnecessarily exhausted or burnt out. Managing people is a demanding task and managers are therefore more prone to burnout. Do not increase the risk by working in an unsustainable way.

Overwork leads to health problems and higher error rates

Last but not least, long-term overwork leads to health problems associated with chronic stress, such as high blood pressure, obesity, insomnia or various psychosomatic symptoms. Similarly, an unbalanced personal and professional life leads to increased fatigue and consequently more frequent errors in judgement. This is then felt not only by the manager themselves, but also by their entire team.

 

-mm-

  Proč by měl manažer usilovat o vyvážení práce a osobního života především u sebe

  Manažer by měl na své podřízené apelovat, aby pracovali udržitelně, a měl by vytvářet ve svém týmu takové prostředí, které všem jeho členům umožní vyvážit svůj osobní a pracovní život. Tato poučka je zcela jasná. Mnoho manažerů ale na tuto poučku zapomíná u sebe. A zatímco kážou harmonii mezi osobním a pracovním životem, sami mají v tomto ohledu k dokonalosti hodně daleko a dali by se považovat spíše za workoholiky. Zde je ale několik dobrých důvodů, proč by o „work-life balance“ měl manažer usilovat především u sebe.

  Jít ostatním příkladem

  Jak uvádí Harvard Business Review, manažer jde svým chováním příkladem svým podřízeným. Je to jako s dětmi. Ty se také nechovají podle toho, co jim rodiče nařizují a říkají. Místo toho kopírují to, co rodiče reálně dělají. Jelikož je dosažení udržitelného pracovního režimu o podřízených jednou z priorit každého manažera, už jen z toho důvodu by se měl manažer vždy snažit o vyvážení osobního a pracovního života u sebe samotného.

  Manažerská kariéra je maraton, ne sprint

  Být opravdu dobrým manažerem vyžaduje roky práce, zkušeností a učení se. Manažerská kariéra, pokud ji myslíte vážně, je tedy spíše maraton než sprint. Pokud byste se snažili dát do své práce všechno a zanedbali byste rodinný a soukromý život, dříve nebo později vám dojde energie i motivace a skončíte zbytečně vyčerpáni či vyhořelí. Vedení lidí je náročný úkol a manažeři jsou tedy k vyhoření více náchylní. Nejděte tomuto neblahému osudu naproti ještě více tím, že byste pracovali neudržitelně.

  Přepracovanost vede ke zdravotním problémům i vyšší chybovosti

  V neposlední řadě vede dlouhodobá přepracovanost ke zdravotním problémům spojeným s chronickým stresem, jako je třeba vysoký tlak, obezita, nespavost či různé psychosomatické symptomy. Stejně tak vede nevyvážený osobní a pracovní život k vyšší únavě a tudíž i častějším chybám v úsudku. To pak pocítí nejenom samotný manažer, ale i jeho celý tým.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review