Convince employees they can trust you

Přesvědčte zaměstnance, aby vám důvěřovali

Fluctuation is often a direct result of poor relations between employees and their immediate superior. At the same time, it is difficult to understand what leads to a strong relationship between managers and staff. However, there are several ways any leader can build trust in their team.

Consistent behaviour

No one wants to deal with a person without knowing how they will react to the same situation on another day or with another person. Of course, there will be different levels of resolution for similar situations, but you don't want anyone to feel positively or negatively excluded. It's all about equivalence in your responsibilities as a supervisor.

Being available

It is important for employees to know that you are there as a supervisor when they need you. Regular face-to-face meetings are excellent for providing feedback, listening to ideas, dealing with potential concerns and addressing issues that have arisen. This should be a time devoted to employees; let them know they are your priority.

Answer and feedback

No matter how employees communicate with you, it is important you don't forget to respond to their needs, whether this involves supplying an answer to a question you initially did not know the answer to, or a decision you needed time to think about. Even just a quick e-mail or a short phone call to let the person know you are working on a response will help maintain your credibility.

Pro-activity

Anticipate questions and concerns your staff may have before speaking out. Talk to employees about how you can better support them in their positions to make their work easier. Be sure to ask for feedback on your approach so you can learn how to help people do their job better. This open line of communication will ensure your employees feel safer.

A high level of trust between supervisor and employee not only leads to a better relationship, but often means employees are more motivated and satisfied in their positions.

 

-bb-

  Přesvědčte zaměstnance, aby vám důvěřovali

  Fluktuace je často přímým důsledkem špatného vztahu mezi zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným. Zároveň bývá složité pochopit, co vede naopak k silnému vztahu mezi manažery a jejich lidmi. Existuje však několik způsobů, jak si může každý vedoucí vybudovat důvěru ve svém týmu.

  Konzistentní jednání

  Nikdo nechce jednat s osobou, pokud si není jistý, jak bude reagovat na stejnou situaci v jiný den nebo s jinou osobou. Samozřejmě budou existovat různé úrovně řešení podobných situací, ale nechcete, aby se někdo cítil pozitivně nebo negativně vyčleněn. Je to všechno o rovnocennosti ve vašich povinnostech coby supervizora.

  Být k dispozici

  Je důležité, aby vaši zaměstnanci věděli, že jako nadřízený jste tu pro ně, když vás potřebují. Pravidelné osobní schůzky jsou skvělou příležitostí k poskytnutí zpětné vazby, vyslechnutí nápadů, pokrytí případných obav a řešení otázek, které vyvstanou. Toto by měl být jejich čas, tak jim dejte vědět, že jsou vaší prioritou.

  Odpověď a zpětná vazba

  Bez ohledu na to, jak s vámi zaměstnanci komunikují, je důležité, abyste jim neopomíjeli reagovat na jejich potřeby – ať už jde o doplnění odpovědi na otázku, na kterou jste prve neznali odpověď, nebo rozhodnutí, které jste museli promyslet. I když je to jen rychlý e-mail nebo krátký telefonát, který dá člověku vědět, že stále řešíte odpověď, pomůže vám udržet si důvěryhodnost.

  Proaktivita

  Předvídejte otázky a obavy, které vaši lidé mohou mít, než je nahlas vysloví. Promluvte si se svými zaměstnanci o tom, jak je můžete lépe podporovat na jejich pozicích, abyste jim usnadnili práci. Nezapomeňte požádat o zpětnou vazbu na svůj přístup, abyste se mohli naučit, jak svým lidem pomoci lépe vykonávat svou práci. Tato otevřená komunikační linka pomáhá vašim lidem cítit se bezpečněji.

   

  Vysoká úroveň důvěry mezi nadřízeným a zaměstnanci vede nejen k lepšímu vztahu, ale často to znamená, že zaměstnanci jsou na svých pozicích více motivovaní a spokojení.

   

  -bb-

  Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu