Do you know a bad manager when you see one?

Poznáte špatného manažera, když ho vidíte?

We all have met them. Bad managers - they only care about the shareholders and not about their teams or the organization and its long-term interests. Bad managers communicate in only one way. They never act on what they are told as feedback from their people. They manipulate their teams and their bosses. Result? The people who have been targeted start feeling that they have to watch their backs and have less time for doing work that actually creates value. The management-issues.com website tells us about other signs that suggest that your boss could be a truly bad manager.

Busy all the time

They are so busy that they don’t even have time for their regular work. They are involved in many projects and therefore are a threat for their departments’ targets.

They only manage from a distance

Bad managers love it. They rely on performance indicators, because it allows them not to bother with the day to day activities of their department. And it is a brilliant way of dodging accountability, because after all, they weren't there.

They remember that targets should be vague

Having loose goals makes it easy to achieve them. Bad managers don’t care that they are not getting the optimal results from their teams and departments. They prefer lower performance to being punished for not achieving bold targets.

They blame somebody else every time something happens

Even with targets that are everything but ambitious, something can go wrong. And when it does, bad managers never admit their mistakes. They blame it on inaccurate management reports, they tell you that the economy was slowing down, that it rained too much, it didn't rained enough, whatever you can imagine. They blame colleagues, too. In order to be successful, they say, the organization needs to replace some of its employees. Well, that may be true, but the manager should be the first to be replaced.

They have an exit strategy

When the organization actually wants to get rid of a bad manager, he has already his exit strategy. He knows that he needs to have an organization he can flee to when the time has come.

-jk-

  Poznáte špatného manažera, když ho vidíte?

  Všichni jsme je někdy potkali. Špatné manažery, kteří se starají jen o akcionáře a vůbec je nezajímá, jak je na tom jejich tým nebo jaké jsou dlouhodobé zájmy firmy. Špatní manažeři, kteří komunikují pouze jednosměrně. Nikdy nemění své chování podle toho, jakou dostávají zpětnou vazbu. Manipulují svými týmy i nadřízenými. Jaký to má výsledek? Cílové osoby pak cítí, že si musejí krýt záda a mají méně času na skutečnou práci. Web management-issues.com upozornil naznaky, podle kterých poznáte, že váš šéf skutečně není dobrý manažer.

  Jsou neustále zaneprázdnění

  Jsou tak zaneprázdnění, že nemají čas ani na plnění svých běžných úkolů a povinností. Jsou zapojeni do tolika projektů, až jsou hrozbou pro plnění cílů svého oddělení.

  Pracují nejraději na dálku

  Milují to, když se mohou soustředit na ukazatele výkonu. Nemusí se pak zabývat každodenními činnostmi svého oddělení. A to je jedinečný způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, protože koneckonců, když se to dělo, tak tam přeci nebyli…

  Stanovují nejasné cíle

  Nejasné cíle jsou snadno dosažitelné. Špatné manažery nezajímá, že jejich oddělení nemá optimální výkon a že jejich týmy by mohly pracovat lépe. Radši se spokojí s nižším výkonem, než aby riskovali postih za to, že nesplnili odvážné cíle.

  Vždy obviňují někoho jiného

  Dokonce i když cíle mají jakékoli jen ne ambiciózní, i tak se někdy stane, že to nevyjde. A když se nějaký průšvih objeví, špatný manažer si nikdy nepřizná chybu. Obviní nepřesné reporty, řekne vám, že ekonomika zpomaluje, že příliš pršelo, že nepršelo dost… Už chápete? Svede to na cokoliv. I na své kolegy. Aby firma mohla dosáhnout úspěchu, řekne vám, musíme nejprve nahradit tyto lidi. Ano, to může být pravda, ale obvykle je tento manažer první, koho by firma měla nahradit.

  Záložní plán mají připravený už dávno dopředu 

  Když se organizace chce špatného manažera zbavit, on už je na to připraven. Ví totiž, že potřebuje mít v záloze jinou organizaci, do které by mohl přejít. A tak když na něj dojde, zpravidla už ví, kam zamíří.

  -jk-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu