You really can achieve your goals

Plnit cíle nemusí být tak těžké

I want to lose weight. I want to learn new things. I want to spend more time with my family ... Especially during the New Year, we set various personal goals but often do not achieve them. Is it not a pity? Probably yes, but our rational is we have lots of more important things to do and cannot do everything.

If you think the same way, you should know that even very busy people can keep their resolutions. They do not need to follow complicated procedures. Careerealism.com points out a few simple steps to help you.

Stop making excuses

Reprogram your brain to think "I can do it if I try." instead of "I can't do it."

Find more reasons

You would like to lose weight to look better, but you are losing motivation. Then you need to find another reason to motivate you - I'll be healthier, I'll have more beautiful skin ...

Concentrate on what you will do, not on what you won't do

Formulate your goals positively. I want to lose weight, so I will eat more healthy food -not "I will eat less unhealthy food". I do not want to just sit at the computer, so I will spend more time outdoors or reading books - not "I will sit at the computer for less time."

Get inspired

Find a person to inspire you to continue towards your goals. It could be someone from your neighbourhood you regularly talk with. Or it could be a photo of someone you admire.

Start writing

Regularly write about your progress in achieving your goal. Keep a private diary or start a public blog. This will help you stay on track because you can see what you've accomplished.

Find an ally

Support each other. Agree on regular meetings at least once a week and monitor how you're doing.

Find some time just for yourself

Every day, find at least a few minutes for yourself and give yourself a small reward. The fact that you're trying to change one thing in your life does not mean that you have to limit yourself in everything else.

-kk-

  Plnit cíle nemusí být tak těžké

  Chci zhubnout. Chci se více vzdělávat. Chci mít více času na rodinu... Ať už zrovna je, či není Nový rok, dáváme si různé osobní cíle a máme tendenci je neplnit. Není to škoda? Asi ano, ale na druhou stranu si říkáme, že máme spoustu důležitějších věcí na práci a nemůžeme zvládnout všechno.

  Pokud si to říkáte i vy, vězte, že i velice vytížení lidé dokáží plnit svá předsevzetí. A nepotřebují k tomu ani žádné složité postupy. Sever careerealism.com například upozornil na několik jednoduchých opatření, které vám pomohou.

  Přestaňte se vymlouvat

  Přeprogramujte svůj mozek tak, aby si místo „to nejde“ říkal „může to jít, když se budu snažit“.

  Najděte si více důvodů

  Chcete zhubnout, abyste lépe vypadali, ale ztrácíte motivaci. Pak je třeba najít si další důvod, proč vytrvat – budu zdravější, budu mít hezčí pleť...

  Soustřeďte se na to, co dělat, nikoli na to, co nedělat

  Formulujte své cíle pozitivně. Chci zhubnout, jím více zdravých věcí – nikoli jím méně nezdravých. Nechci jen sedět u počítače, budu trávit více času venku nebo čtením knih – nikoli budu sedět u počítače kratší dobu.

  Nechte se inspirovat

  Najděte si osobnost, která vám bude připomínat, co jste si předsevzali. Může to být někdo z vašeho blízkého okolí, s nímž budete pravidelně komunikovat. Stejně tak to ale může být i fotografie někoho, koho obdivujete.

  Začněte psát

  Pravidelně pište o tom, jak vám jde plnění daného cíle. Veďte si soukromý deník nebo rovnou založte veřejný blog. Pomůže vám to udržet motivaci – uvidíte, co všechno jste už dokázali.

  Najděte si spojence

  Vzájemně se podporujte. Domluvte se na pravidelných schůzkách alespoň jednou týdně a sledujte, jak si vedete.

  Najděte si čas jen pro sebe

  Každý den si najděte alespoň pár minut pro sebe a něčím malým se odměňte. Kvůli tomu, že se snažíte změnit jednu věc ve svém životě, se nemusíte omezovat ve všem.

  -kk-

  Zdroj: Careerealism.com - blog věnovaný rozvoji kariéry