Five habits of an effective manager

Pět zvyků efektivního manažera

Although every team is unique and every manager is different, there are certain common traits that all managers who are successful in managing people share. If you too want to become an effective team leader, you should embrace the following five habits as soon as possible.

Regular communication with subordinates

As Entrepreneur.com states, many managers unfortunately only meet and communicate with subordinates if they need something from them, are trying to delegate tasks to them, or when something is wrong. A good manager should be able to communicate with subordinates, even when seemingly nothing is happening and everything is fine.

Effective time management

The ability to plan your own time and organise your team's capacity is the be-all and end-all of successful people management. Effective time management, lack of procrastination, punctuality and setting aside time for important tasks: these are all things a good manager should be able to do.

Planning breaks and relaxing

Even a hardworking manager with many responsibilities should be able to unwind. In this respect, they should serve as an example to their subordinates, plan their own breaks and know how to relax.

Pursuing sustainability in how the team works

A bad manager is one who tries to squeeze as much as possible out of their team at any cost and may even succeed in in the short term, but at the cost of the long-term satisfaction of subordinates. A good manager, on the other hand, is one who strives for a sustainable work schedule, supports subordinates in balancing their personal and professional lives, and understands that too much pressure to perform leads only to dissatisfaction, overwork and burnout of employees.

Maintaining a positive mood and attitude

We are all different and we all have different techniques to help us maintain a good mood. Good managers are able to maintain a positive attitude more or less no matter what; they never give in to despair and always spread positive energy, which is even more crucial in moments of crisis.

 

-mm-

  Pět zvyků efektivního manažera

  Přestože je každý tým unikátní a každý manažer jiný, existují určité společné znaky, které sdílejí všichni manažeři, kteří jsou ve vedení lidí dlouhodobě úspěšní. Pokud se i vy chcete stát efektivními týmovými lídry, měli byste si co nejdříve osvojit následujících pět zvyků.

  Pravidelná komunikace s podřízenými

  Jak uvádí Entrepreneur.com, mnoho manažerů se bohužel se svými podřízenými setkává a komunikuje jenom ve chvíli, kdy od nich něco potřebují, když se jim snaží předat úkoly nebo když se něco děje jinak, než má. Dobrý manažer by přitom měl umět se svými podřízenými komunikovat. A to i v případě, že se zdánlivě nic neděje a vše je v pořádku.

  Efektivní time management

  Plánování času, a to jak svého tak i kapacit týmu, je alfou a omegou úspěšného vedení lidí. Efektivní time management, neodkládání povinností, chození včas a vyhrazování si času na důležité úkoly. To vše by měl dobrý manažer umět.

  Plánování pauz a relaxace

  I pracovitý manažer s mnoha povinnostmi by měl umět vypnout. V tomto ohledu by měl jít i příkladem svým podřízeným a měl by si plánovat pauzy a umět relaxovat.

  Každodenní snaha dosáhnout udržitelného systému práce

  Špatný manažer je ten, který se ze svého týmu snaží za každou cenu „vymáčknout“ co nejvíc a kterému se to možná i krátkodobě podaří, ale na úkor dlouhodobé spokojenosti podřízených. Dobrý manažer je ale naopak ten, kdo se snaží o udržitelný pracovní režim, kdo své podřízené podporuje ve vyvážení osobního a pracovního života a kdo si uvědomuje, že příliš velký tlak na výkonnost vede akorát k nespokojenosti, přepracování a vyhoření.

  Udržení si pozitivní nálady a pozitivního přístupu

  Každý jsme jiný a každý máme jiné techniky, které nám pomáhají udržet si dobrou náladu. Dobří manažeři jsou schopni si pozitivní přístup udržet víceméně za každou cenu, nikdy nepropadají zoufalosti a vždy kolem sebe šíří pozitivní energii – v kritických situacích dvojnásob.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership