Five characteristics of successful people

Pět životních postojů úspěšných lidí

Reaching long-term success both in one's personal life and at work, including climbing the career ladder, requires specific traits. This article looks at some characteristics of successful people, things you should work on if you want to become an inspiring leader and be successful at work.

Time management

Successful people generally are masters of time management. This applies especially to team leaders. Successful managers do not waste time on details and they effectively balance strategic planning with "maintenance" of current problems of ongoing projects.

Communication skills

No matter what field you work in, you will never be able to reach success without perfecting your communication skills. These skills will help you convince others of your qualities; later, of course, they will also help you in managing people. Successful people are highly skilled communicators who also know a lot about non-verbal communication and are able to read and assess the people they are talking to.

Preparing solutions for crisis scenarios

As the website of the TED.com project states, successful people are not pessimistic; however, they do have crisis scenarios prepared for various situations that may arise. They are also able to analyse risks effectively and proceed so as to extract something positive from every situation.

Effective and quick decision-making

People who achieve long-term success are able quickly to orient themselves in every situation, as well as make rapid and effective decisions based on available information and prediction. This key trait is a must-have for anyone wanting to work fast and effectively.

Investing in oneself

Successful people know they are their own biggest asset. Therefore they do not hesitate to invest in themselves and devote sufficient time to developing their hard and soft skills.

 

-mm-

  Pět životních postojů úspěšných lidí

  Dosažení dlouhodobého úspěchu v osobním i pracovním životě a stoupání po kariérním žebříčku vyžadují u dotyčného člověka určité specifické vlastnosti. V tomto článku se podíváme na to, jaké jsou životní postoje úspěšných lidí a na jakých vlastnostech byste měli zapracovat, pokud se chcete stát inspirativním lídrem a dosáhnout v pracovní sféře úspěchu.

  Time management

  Úspěšní lidé obecně jsou mistři time managementu. Dvojnásob to potom platí u manažerů a lídrů. Úspěšní vedoucí neztrácejí čas s detaily a nacházejí efektivní harmonii mezi strategickým plánováním a „údržbou“ aktuálních problémů stávajících projektů.

  Komunikační dovednosti

  Ať už se pohybujete v jakémkoliv oboru, nikdy nebudete moci dosáhnout úspěchu bez vytříbených komunikačních dovedností. Ty vám pomohou přesvědčit ostatní o vašich kvalitách a později vám samozřejmě pomohou i při vedení lidí. Úspěšní lidé jsou velmi schopní komunikátoři, kteří se vyznají většinou i v neverbální komunikaci a kteří dovedou lidi, se kterými mluví, velmi dobře číst a odhadovat.

  Příprava řešení krizových scénářů

  Jak uvádí web platformy TED.com, úspěšní lidé nejsou pesimisté. Ale mají pro jistotu předem připravené krizové scénáře pro různé situace, které by mohly nastat. Také jsou schopni efektivně analyzovat rizika a postupovat tak, aby z každé situace něco vytěžili.

  Efektivní a rychlé rozhodování

  Lidé, kteří dlouhodobě dosahují úspěchů, se naučili rychle se zorientovat v každé situaci a umí se na základě dostupných informací a vlastních predikcí rychle a efektivně rozhodnout. Jedná se o zcela klíčovou vlastnost, bez které se žádný rychle a efektivně pracující člověk neobejde.

  Investice do vlastního vzdělání

  Úspěšní lidé ví, že oni sami jsou svojí největší devizou. A proto neváhají investovat do sebe a věnují dostatečný čas rozvoji svých soft i hard skills.

   

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com
  Štítky: Leadership