Five traits of a successful leader

Pět vlastností úspěšného lídra

What does a successful leader look like? Someone who is capable of motivating, leading and inspiring others? Are you thinking about whether you have what it takes to be a successful manager, or are you already in a management role and want to improve? If this is your case, then here are five key traits of a successful leader that you should work on.

Personal integrity

According to the Center for Creative Leadership, the number one key trait of a successful manager is personal integrity. A leader should follow clearly defined values and not change their opinions, attitudes and values too often. They should be reliable and predictable, and people around them should know what they can expect from them.

Communication skills

A manager without excellent communication skills can never be a successful leader. People management is 90% interpersonal communication. Work on the impression you give to people when talking to them. Learn to be a good listener and to seem confident and positive when speaking with others. Be aware of your body language and learn how to reach your goals through communication.

Authenticity

Authenticity is hard to learn or describe. But it is something that plays a key role in the success, authority and charisma of any leader. Do not pretend to be someone you are not. Do not try to copy too obviously a management style of someone else, and do not repress your natural personality. Only then will you seem authentic and gain people's trust.

Emotional intelligence

Having high emotional intelligence means being perceptive towards emotions of others, being able to adjust your communication style temporarily, based on the emotions of people around you and, above all, knowing your own emotions. Pay attention to your feelings, get to know yourself, and find out why you behave in certain situations the way you do.

Authority

In order for a manager to be able to lead others effectively, they must possess a certain authority. Either they are born with it (which is quite rare), or they acquire it by learning: for instance, learning to show confidence, communicate effectively, or by becoming an undeniable and respected expert in their field.-mm-

  Pět vlastností úspěšného lídra

  Jak vypadá úspěšný lídr? Někdo, kdo dovede ostatní motivovat, vést a inspirovat? Přemýšlíte o tom, jestli máte na to stát se manažerem, nebo se už v manažerské roli nacházíte a chcete se zlepšit? Zde je pět klíčových vlastností úspěšného lídra, na kterých byste v takovém případě měli zapracovat.

  Osobní integrita

  Podle Center for Creative Leadership je klíčovou vlastností úspěšného manažera číslo jedna osobní integrita. Lídr by měl mít jasně vymezené hodnoty, podle kterých se řídí, a neměl by každou chvíli měnit názory, přístupy a postoje. Měl by na něj být spoleh, měl by se chovat předvídatelně a jeho okolí by mělo vědět, co od něj může očekávat.

  Komunikační dovednosti

  Manažer bez skvělých komunikačních dovedností nikdy nemůže být úspěšným lídrem. Vedení lidí je z 90% právě o interpersonální komunikaci. Zapracujte na tom, jak působíte na lidi, když s nimi mluvíte. Naučte se dobře naslouchat a působit sebejistě a pozitivně při jednání s ostatními. Dejte si pozor na svoji řeč těla a naučte se dosahovat svojí komunikací toho, čeho dosáhnout chcete.

  Autentičnost

  Autentičnost se těžko učí nebo popisuje. Je to ale něco, co v úspěchu lídra (a v jeho autoritě i charisma) hraje zcela nenahraditelnou roli. Nehrajte si na někoho, kdo nejste. Nesnažte se příliš okatě kopírovat manažerské styly jiných lidí a nepopírejte svoji přirozenou podstatu. Jedině tak budete působit autenticky a lidé vám budou důvěřovat.

  Emoční inteligence

  Mít vysokou emoční inteligenci znamená, že jste vnímaví vůči emocím druhých, že jste schopni na základě aktuálních emocí lidí kolem sebe upravovat způsob, jakým s nimi mluvíte, a že se především vyznáte ve svých vlastních emocích. Vnímejte své pocity, poznejte sami sebe a věnujte větší pozornost tomu, proč se v některých situacích chováte tak, jak se chováte.

  Autorita

  Aby mohl manažer někoho efektivně vést, musí mít určitou autoritu. S tou se buď narodí (to je ten mně častý případ), nebo ji učením získá. A to například tak, že se naučí vyzařovat sebevědomí, naučí se vynikajícím komunikačním dovednostem nebo se stane nepopiratelným, uznávaným odborníkem ve svém oboru.  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership
  Štítky: Leadership