Five tips on winning over a team as their new manager

Pět tipů, jak si na svoji stranu získat tým, který jako manažer nově přebíráte

Becoming the manager of an existing, established team is not easy. The team already has its processes set up, and in some ways you cannot avoid being compared with their previous manager. But it is also an exciting opportunity that allows you to bring new viewpoints to the team, providing you start off on the right foot and establish good relations from the very outset. Therefore, this article will look at how to gain favour with the team you are taking over.

These tips were published by The Muse.

Praise what the team has achieved

Everyone likes praise, especially if they know they deserve it. Find out what the team is good at and what results they have achieved in the recent past, then praise the team members for this work. Thus, you will immediately gain their favour.

Embrace the culture of the team

Yes, as a new manager it is your job to introduce new perspectives. But in order to do that, you first need to embrace the established culture of the given team and become an insider of the group.

Be a genuinely full-value team member

Do not try to stand above the team. You can only establish effective cooperation with subordinates if you become a full-value member of the team and do not look down on them.

Be active in getting to know your new subordinates

Do not expect relationships with subordinates suddenly to develop by themselves or that they will be the ones initiating the connection. Be active, talk to subordinates, and try to get to know them on a personal, individual level.

Set up clear priorities for your team

No team can prosper without clearly defined priorities and values. Define the motto of your team and introduce a plan concerning what you will focus on as a group and what your key targets are.-mm-

  Pět tipů, jak si na svoji stranu získat tým, který jako manažer nově přebíráte

  Stát se novým manažerem již existujícího, zavedeného týmu, není úplně jednoduché. Tým už má určité zavedené postupy a v určitých ohledech se určitě neubráníte srovnávání s předchozím manažerem. Jedná se ale i o jedinečnou příležitost, jak do týmu přinést nové vhledy a nový svěží vítr. To ale za předpokladu, že vykročíte tou správnou nohou a nastavíte si hned od začátku s novým týmem dobré vztahy. Proto se v tomto článku podíváme, jak při převzetí týmu získat jeho členy na svojí stranu.

  Tyto tipy přinesl server The Muse.

  Vyjádřete uznání ohledně toho, co tým dokázal

  Každý má rád uznání. Zvláště pokud ví, že si ho zaslouží. Zjistěte, v čem je tým dobrý a jakých výsledků v předchozí době dosáhl, a vyjádřete svým podřízeným za tuto práci uznání. A získáte si tak ihned jejich sympatie.

  Nalaďte se na kulturu dotyčného týmu

  Ano, vaším úkolem sice je do nového týmu přinést nový vhled. Abyste to ale dovedli, musíte se nejdříve naladit na již zavedenou kulturu daného týmu a stát se „insiderem“ dotyčné skupiny.

  Buďte skutečně plnohodnotným členem týmu

  Nesnažte se stát nad týmem. Efektivní spolupráci se svými podřízenými můžete navázat pouze tehdy, když budete plnohodnotným členem týmu a nebudete se nad podřízené povyšovat.

  Buďte aktivní v poznávání svých nových podřízených

  Nečekejte, že vztahy mezi vámi a vašimi novými podřízenými se vyvinou jen tak sami od sebe. Nebo že navázání přátelských vztahů budou iniciovat oni. Buďte aktivní, oslovujte své podřízené a snažte se je poznat i na lidské a individuální úrovni.

  Nastavte jasné priority vašeho týmu

  Žádný tým nemůže prosperovat, pokud nemá jasně definované priority a hodnoty. Definujte motto vašeho týmu a představte podřízeným plán, na co se budete jako tým soustředit a jaké jsou vaše klíčové cíle.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Leadership