Five tips on appearing authentic to your subordinates

Pět tipů, jak působit před podřízenými autenticky

In order for a manager to build rapport with their subordinates so that they can motivate them and inspire them to give of their best at all times, the subordinates must believe the manager is genuinely authentic. This means the manager acts in accordance with their own personal values, is honest and unpretentious. Here are five pieces of advice on how you too can come across as a more authentic manager to your subordinates.

Admit to your own mistakes

According to LeadershipNow.com, an authentic manager (or any other person) must first of all be able to acknowledge their own mistakes. Do not pretend you are never wrong.

Do not pretend you know everything best

An authentic leader has no problem admitting they do not know something, or that someone else is better at something. If you are always trying to make out you know everything best, not only will you seem inauthentic but also look like someone with low confidence.

Be transparent in communication with subordinates

When communicating with subordinates, either passing on information from company management or talking to them as part of your everyday work, you must always be absolutely transparent and open. Never talk vaguely, nor employ a misleading, political style of communication.

Focus on your strengths

A person seems most authentic when they are doing something they enjoy and do not need to pretend anything. Therefore you should focus on your strengths, develop them, and use them as much as possible in your everyday work.

Follow the same rules you demand from your team members

Nothing threatens the rapport between manager and subordinates like a situation in which a manager demands something from the workers, yet fails to follow the rules themselves. Serve as a role model and do not try to circumvent your own rules or those of management in any way.-mm-

  Pět tipů, jak působit před podřízenými autenticky

  Aby si manažer vybudoval důvěru u svých podřízených, tedy aby je mohl motivovat a inspirovat je k podávání toho nejlepšího možného výkonu, musí jeho podřízení věřit, že je skutečně autentický. Tedy že se chová podle svých vlastních zásad, že je upřímný a že si před svými podřízenými a kolegy na nic nehraje. Zde je pět rad, díky kterým budete i vy na své podřízené z pozice manažera působit autentičtěji.

  Přiznejte vlastní chybu

  V prvé řadě podle LeadershipNow.com platí, že autentický manažer (nebo jakýkoliv jiný člověk) musí umět přiznat vlastní chybu. Nepředstírejte, že jste neomylní.

  Nepředstírejte, že víte vše nejlépe

  Autentický vedoucí nemá problém přiznat, že něco neví nebo že někdo jiný umí něco lépe. Pokud se snažíte za každou cenu vypadat jako někdo, kdo umí vše nejlépe, působíte nejen neautenticky, ale jako že máte nízké sebevědomí.

  Buďte transparentní ve své komunikaci směrem k podřízeným

  Při komunikaci s podřízenými, ať už se jedná o předávání informací od vedení firmy nebo o běžnou, každodenní agendu, musíte být vždy maximálně transparentní a otevření a nesmíte mluvit vágně nebo používat zavádějící, politický styl komunikace.

  Soustřeďte se na své silné stránky

  Člověk působí nejvíce autenticky, když dělá něco, co ho baví a nemusí nic předstírat. Proto byste se měli soustředit na své silné stránky, snažit se je maximálně rozvíjet a využívat ve své každodenní práci.

  Sami dělejte to, co požadujete po členech svého týmu

  Nic nenaruší důvěru mezi manažerem a jeho podřízenými, jako situace, kdy manažer něco nakazuje pracovníkům, ale sám svá pravidla nedodržuje. Jděte ostatním vždy příkladem a nesnažte se nijak obcházet vlastní pravidla nebo přikázání ze strany vyššího managementu.  -mm-

   

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now
  Štítky: Leadership