Five steps to ensure you recruit the right people for your team

Pět kroků, kterými zajistíte, že do svého týmu naberete ty správné lidi

Choosing a new team member is always hard, and not only because of the current situation on the job market. You need someone who fits the team on a personal level, shares the same values as your company and, at the same time, brings a fresh viewpoint to the team. Here are five steps to take in order to ensure you choose the right people for your team.

These tips were published by Forbes.

Clearly define the values and priorities of your team

First of all, you must clarify for yourself who in fact you are looking for and what the key priorities and values of your team are. Only when you have answered these questions for yourself can you communicate the information in your job ad and interactions with candidates.

Do not try to sugarcoat the situation at the company and in the team

It makes no sense to sugarcoat the given position. If you "sell" the candidate something that is not as perfect as you portray it, they will only be disappointed later and might even leave quite quickly.

When choosing the right candidate, focus also on their personality

Do not underestimate the importance of the candidate's personality. It is important that the candidate is a fit to the team.

Describe the five main tasks of someone in the given position

A good way to introduce a candidate to the vacancy is to define the five most important tasks the person performs and then describe these tasks in detail to the candidate.

Allow space for other team members to express themselves

The best way to ensure the candidate will really fit in is to give other members of the existing team the opportunity to express themselves about the candidates and help you decide which is the right one.-mm-

  Pět kroků, kterými zajistíte, že do svého týmu naberete ty správné lidi

  Vybírat do svého stávajícího týmu nováčky je vždy složité. A to nejenom kvůli aktuální situaci na trhu práce. Musíte vybrat někoho, kdo se k vám do týmu lidsky hodí, kdo souzní s hodnotami vaší firmy a kdo zároveň do týmu přinese pokud možno i trochu nový náhled. Zde je pět kroků, které zajistí, že do svého týmu naberete ty správné lidi.

  Tyto tipy přinesl Forbes.

  Jasně definujte hodnoty a priority svého týmu

  V prvé řadě je nutné vyjasnit si sami pro sebe, koho vlastně hledáte a jaké jsou klíčové hodnoty a priority vašeho týmu. Teprve až když si tuto otázku vyjasníte, komunikujte ji v inzerátu a v interakci s kandidáty.

  Nesnažte se přikrášlovat situaci ve firmě ani v týmu

  Snažit se přikrášlovat danou pozici nemá žádný smysl. Pokud totiž „prodáte“ dotyčnému kandidátovi něco, co není tak růžové, jak to popisujete, dojde u něj pouze k rozčarování a dost možná k brzkému odchodu.

  Při výběru kandidáta se soustřeďte i na jeho osobnost

  Nepodceňujte důležitost osobnosti daného člověka. Je nutné, aby se kandidát do týmu lidsky hodil.

  Popište pět hlavních úkolů člověka na dané pozici

  Dobrým způsobem, jak kandidáta s otevřenou pozicí seznámit, je definovat pět nejklíčovějších úkolů, které dotyčný člověk vykonává. A tyto úkoly pak kandidátům do detailu popsat.

  Dejte prostor se vyjádřit i ostatním členům týmu

  Nejlepší způsob, jak zajistit, že se bude kandidát do týmu skutečně hodit, je dát možnost i ostatním členům stávajícího týmu se ke kandidátům vyjádřit a pomoci vám rozhodnout se, který je ten pravý.  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com
  Štítky: Leadership