Five daily mental exercises to train your memory

Pět každodenních mentálních cvičení, kterými si můžete trénovat paměť

Do you seem to forget things a lot? Would you need a better memory? In this day and age, when we can write everything down on our phones and calendars, and use notifications and apps for all events and information, it is easy to neglect training our memorising skills. In the long run this can have a negative impact on our cognitive abilities. Here are five simple daily exercises to help you train and keep your memory sharp.

These tips have been published by Addicted2Success.com.

Use mnemonic aids

Mnemonics help you remember things better. These can be associations, shortcuts or even memory palaces. Learn more about these techniques and practise them in your daily life as part of your training.

Try memorising things instead of writing them down

Rather than writing things down, try remembering them. For example, if you go to collect a package and have to give the PIN code sent to you via e-mail, try to memorise it and say it by heart at the pick-up.

Learn something by heart

An ideal way to train your memory is consciously to learn things by heart. For example, you might memorise your family members' phone numbers, all the U.S. states in alphabetical order, or maybe a short poem every day on your way to work.

When being introduced to someone new, consciously try to remember their name

Do you ever have the feeling that when someone new introduces themselves to you, you forget their name as soon as they've said it? Try changing that. The next time someone introduces themselves to you, try to focus on remembering their name.

Get enough sleep

An important lesson in training and strengthening your memory is the need for adequate sleep. Make sure your sleep is long and of good quality, and you will do much better in the long run in maintaining your cognitive skills.


-mm-

  Pět každodenních mentálních cvičení, kterými si můžete trénovat paměť

  Zdá se vám, že věci hodně zapomínáte? Že by se vám hodilo si věci lépe pamatovat? V dnešní době, kdy si všechno můžeme zapsat do mobilu a do kalendáře a kdy na všechno máme notifikace a aplikace, se nám může snadno stát, že svoji paměť nedostatečně trénujeme. A to může mít v dlouhodobém měřítku negativní dopad na naše kognitivní schopnosti. Zde je pět jednoduchých cvičení, které můžete dělat každý den a které vám pomohou si vaši paměť procvičit a udržet v pohotovosti.

  Tyto tipy přinesl web Addicted2Success.com.

  Využívejte mnemotechnické pomůcky

  Mnemotechnické postupy vám pomáhají lépe si věci zapamatovat. Může se jednat o asociace, zkratky nebo třeba paměťové paláce. Zjistěte si více o těchto technikách a v rámci tréninku je praktikujte ve svém každodenním životě.

  Zkuste si věci pamatovat místo toho, abyste si je zapisovali

  Místo toho, abyste si věci zapisovali, si je zkuste pamatovat. Když si například půjdete vyzvednout balík a máte k němu říct PIN kód, který vám přišel do e-mailu, zkuste si ho zapamatovat a říct ho při vyzvedávání zpaměti.

  Cíleně se něco naučte nazpaměť

  Ideální způsob, jak trénovat paměť, je cíleně se učit věci nazpaměť. Můžete se například naučit telefonní čísla svých rodinných příslušníků zpaměti, stejně tak všechny státy USA v abecedním pořadí nebo třeba nějakou krátkou básničku každý den cestou do práce.

  Když se vám představí někdo nový, cíleně si zkuste zapamatovat jeho jméno

  Také se vám stává, že se vám představí někdo nový, a vy jeho jméno zapomenete hned, jak jej vysloví? Zkuste to změnit. A až se vám někdo bude příště představovat, zkuste se soustředit na to, abyste si jméno dotyčného zapamatovali.

  Dostatečně spěte

  Důležitou poučkou při trénování a posilování paměti je nutnost dostatečného spánku. Spěte dlouho a dostatečně kvalitně a mnohem lépe si tak dlouhodobě udržíte své kognitivní dovednosti.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success