Why do your best people leave?

Odcházejí od vás ti nejlepší? Proč asi...

When the best employees leave it's always bad news and creates a difficult situation for managers. It's very expensive and has a major impact on how teams and the whole company functions. Managers often blame different circumstances, such as the economic situation, for the departure of their best people. However, there's something in the saying that people don't leave their jobs, but their managers. Most managers can prevent them from leaving.

"Organizations know how important it is to have motivated, engaged employees, but most fail to hold managers accountable for making it happen," wrote Travis Bradberry, an emotional intelligence expert in a recent LinkedIn Pulse article. He also summed up the following examples of managers' mistakes that make their best people decide to leave.

Too much work

Do you tend to delegate more and more work to your best people? This is only right if their status in the company increases with the increasing volume of work.

Not enough recognition

Great job performance is not a matter of course. Even highly motivated employees want to be praised and valued for their contribution. Find out which form of recognition best suits every individual.

Lack of development

Even talented and high-performing employees should be able to further develop their skills. They can't and shouldn't manage themselves. Your task is to share feedback with them.

No interest in employees

Managers shouldn't have a purely professional relationship with their employees, there should be a human element as well. Otherwise, they can hardly spend each day together.

Unfulfilled promises

A manager who fulfills his promises has the trust and respect of his surroundings. If he doesn't do what he promises, other people perceive him as false, uncaring and disrespectful.

Poor selection of employees

Hard-working employees want colleagues with the same qualities. If their manager hires or promotes undeserving people, the best people will soon start leaving.

No support for employee enthusiasm

Talented people are usually enthusiastic, and managers should help them keep up their enthusiasm by offering interesting job opportunities. Strictly focusing on a narrow range of tasks and procedures can be detrimental.

No support for creativity

The best workers have a natural interest in constantly changing and improving things. If their manager doesn't allow them to do so, it will limit not only them, but also himself.

Insufficient challenges

A good manager puts challenges in front of his people to achieve things that  seem unachievable at first. He doesn't let them only work on boring and simple tasks.

-kk-

  Odcházejí od vás ti nejlepší? Proč asi...

  Odchod nejlepších pracovníků je pro manažera vždy špatná zpráva a situace. Bývá totiž velmi drahý a má zásadní vliv na fungování celého týmu či firmy. Manažeři často obviňují z odchodu svých nejlepších lidí různé okolnosti, jako je například ekonomická situace, ne nadarmo se však říká, že lidé neopouštějí svou práci, ale své manažery. Většině odchodů proto mohou manažeři sami zabránit.

  Organizace vědí, jak důležité je mít motivované a angažované zaměstnance, většina z nich však nedokáže zajistit odpovědnost manažerů za to, aby je skutečně měly,“ upozorňuje odborník na emoční inteligenci Travis Bradberry v nedávném článku na LinkedIn Pulse. Shrnul také následující příklady chybného chování manažerů, které vedou jejich nejlepší lidi k odchodu.

  Příliš velký objem práce

  Máte tendenci navalovat na své nejlepší lidi stále více práce? To je v pořádku jen tehdy, pokud se s rostoucím objemem práce zvýší i jejich postavení ve firmě.

  Chybějící uznání

  Skvělé pracovní výkony nejsou samozřejmost. I vysoce motivovaní zaměstnanci chtějí slyšet pochvalu a být za svůj přínos oceněni. Zjistěte, jaká forma uznání nejlépe vyhovuje konkrétním jedincům.

  Nedostatečný rozvoj

  I talentovaní a vysoce výkonní zaměstnanci by měli mít možnost dále rozvíjet své dovednosti. Nemohou a neměli by se řídit sami. Vaším úkolem je sdílet s nimi zpětnou vazbu.

  Nezájem o zaměstnance

  Manažer by měl s podřízenými mít nejen profesionální, ale i lidský vztah. Jinak spolu mohou jen těžko trávit každý den.

  Nesplněné sliby

  Manažer, který plní své sliby, má důvěru a úctu svého okolí. Pokud neplní to, co slíbí, vnímá jej okolí jako falešného, bezcitného a bez respektu.

  Špatný výběr zaměstnanců

  Tvrdě pracující zaměstnanci chtějí mít kolegy stejných kvalit. Jestliže manažer přijímá nebo povyšuje špatné lidi, odchod těch nejlepších nebude trvat dlouho.

  Chybějící podpora nadšení zaměstnanců

  Talentovaným lidem nechybí nadšení, které by jim nadřízení měli pomoci realizovat prostřednictvím zajímavých pracovních příležitostí. Striktní zaměření pouze na úzký okruh pracovních úkolů a postupů může být na škodu.

  Chybějící podpora kreativity

  Ti nejlepší pracovníci mají přirozený zájem neustále něco měnit a zlepšovat. Pokud jim to manažer neumožní, omezí tím nejen je, ale i sám sebe.

  Nedostatečné výzvy

  Dobrý manažer klade před své lidi výzvy pro dosažení věcí, které se zprvu zdají být nedosažitelné. Nenechá je pracovat jen na nudných a jednoduchých úkolech.

  -kk-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace