New Year's resolutions for your virtual team

Novoroční předsevzetí pro váš virtuální tým

The New Year is here. If you didn't make any resolutions for yourself, take the advantage of this opportunity at least for your team. If your team is made up of people working remotely, the following recommendations on what to improve this year are designed just for you. The tips for managers of virtual teams were originally published by management-issues.com.

Write down your communication plan

If you don't have formal rules of communication in your team, you should finally find some time to write them. If you already have a formal communication plan, check whether it is sufficiently up to date.

Provide the ability to easily update the communication plan

Your team members should know how important it is to inform others about the changes to their contact details and information about when they are available as soon as possible. Offer them, therefore, an easy way to do it.

Ask questions about what doesn't work

Talk to your people about how they communicate in practice, for example, in the form of workshops. Prepare for an open feedback. Once you know what doesn't work, look for a solution together.

Evaluate the tools you use

Think about whether you don't need to update your software and whether you have all the necessary licenses. Ask also whether someone come across an interesting tool that could streamline your work.

-kk-

  Novoroční předsevzetí pro váš virtuální tým

  Nový rok je tady. Pokud jste si nedali žádné předsevzetí sami pro sebe, využijte této příležitosti alespoň pro svůj tým. Je-li váš tým tvořen lidmi, kteří se spolupracují na dálku, jsou níže uvedená doporučení, co v letošním roce zlepšit, určena právě pro vás. Tipy pro manažery virtuálních týmů původně zveřejnil server management-issues.com.

  Sepište komunikační plán

  Pokud dosud nemáte formální pravidla komunikace ve vašem týmu, najděte si konečně chvíli času a sepište je. Pokud již formální komunikační plán máte, prověřte, zda je dostatečně aktuální.

  Zajistěte možnost snadné aktualizace komunikačního plánu

  Členové vašeho týmu by měli vědět, jak důležité je, aby co nejdříve informovali ostatní o změnách svých kontaktních údajů a informací o tom, kdy jsou dostupní. Zajistěte jim proto snadný způsob, jak to mohou dělat.

  Ptejte se, co nefunguje

  Mluvte se svými lidmi o tom, jak se jim komunikuje v praxi například formou workshopů. Připravte se na otevřenou zpětnou vazbu. Jakmile se dozvíte, co nefunguje, hledejte společně řešení.

  Zhodnoťte nástroje, které používáte

  Zamyslete se, zda nepotřebujete zaktualizovat software a zda máte všechny potřebné licence. Ptejte se také, zda někdo nenarazil na zajímavé nástroje, které by mohli zefektivnit vaši práci.

  -kk-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu