Don't let Alphas destroy your team

Nenechte alfa samce zničit váš tým

There is a major difference between good competition and bad competition. One is productive, the other counter-productive. It often happens that competitive colleagues bully the others involved because they want to be the best in the room. The others feel threatened by this and become concerned solely with defending themselves against the Alphas. Then, once the defensive mode is on, even the Alphas cannot get the others moving, according to the expertbusinessadvice.com website.

Deliver the message that you need team players

Talk to the Alphas individually and tell them they are performing extremely well; however, there is still the team to think about. Tell them that they are not as good as they could be if the others didn’t hate them for being so aggressive and that they would also be a lot more productive. The Alphas won’t feel under attack since you have already acknowledged they are outstanding performers. Also don’t foster a work environment that rewards intra-office competition. For example, you can do top seller prizes, but keep the ongoing tally private. Announce the winner only at the end of the competition. With intense competition and animosity, nothing will get done properly.

Give your staff a common goal

They already have a common desire (to be better than everyone else). So force them to rely on one another in order to be successful. If it is a question of two young marketing professionals, assign one the task of producing a slogan and the other the graphics. Then have them present their proposal together. If one fails to produce something of quality, the other also fails for not having helped: both their names will be on the product.

You can also assign the slogan to the one who is better at graphics, while the other one, who is better at slogans, will do the graphics. That way they will have to help each other if they want to be the best. Somewhere along the way they will develop a friendship or at least mutual respect.

-jk-

  Nenechte alfa samce zničit váš tým

  Mezi přínosnou a škodlivou soutěživostí je velký rozdíl. První je produktivní, zatímco ta druhá je pro produktivitu špatná. Často se stává, že soutěživí kolegové šikanují ostatní, kteří s nimi mají spolupracovat, protože potřebují být těmi nejlepšími v týmu. Ostatní se tím mohou cítit ohroženi a přejdou do defenzivy, aby se uhájili před alfa kolegy. A ani alfa zaměstnanci nedokážou strhnout ostatní, když se oni dostanou do defenzivního módu, tvrdí web expertbusinessadvice.com.

  Dejte jasně najevo, že potřebujete týmové hráče

  S alfa jedinci ve vašem kolektivu si individuálně promluvte. Uznejte, že odvádějí nadprůměrně dobrou práci, ale že jsou zde i ostatní členové týmu. Řekněte jim, že ani oni sami nejsou tak dobří, jak by mohli být, kdyby lépe vycházeli s ostatními a nebyli tak agresivní. Byli by také mnohem produktivnější. Alfa jedinci se nebudou cítit uraženi, protože jste přiznali, že odvádějí dobré výkony. Také neposilujte prostředí, ve kterém by byla odměňována soutěživost směřující proti kolegům. Například můžete pořádat soutěže o nejlepšího prodejce, ale průběžné statistiky udržujte neveřejné. Vždy ohlaste jen vítěze na konci každého období. Pokud ve vašem týmu bude intenzivní soutěživost a nevraživost, nic se nedotáhne do konce.

  Dejte svým lidem společný cíl

  Už mají společnou touhu (být lepšími než kdokoli jiný). Proto je dotlačte k tomu, aby zároveň museli spoléhat jeden na druhého. Pokud jde o 2 mladé specialisty marketingu, jednomu dejte za úkol slogan, druhému grafiku. Potom je nechte jejich návrhy prezentovat společně. Pokud jeden nepřipraví svou část kvalitně, druhý neuspěje, protože mu nepomohl. Oba totiž budou pod svým produktem podepsáni.

  Můžete také zadat přípravu sloganu tomu, kdo je lepší v grafice, a grafiku tomu, který je lepší ve sloganech. Tak je ještě silněji donutíte pomáhat si, protože budou chtít uspět. Přitom se buď spřátelí, nebo aspoň získají vzájemný respekt.

  -jk-

  Zdroj: Expert Business Advice - americký informační server pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Expert Business Advice