Some reasons why every manager should be a reader

Několik důvodů, proč by měl každý manažer číst

There are numerous studies that show regular reading has a positive effect on a person's cognitive functions, mental skills and creativity. This article will explain why specifically team leaders and people in management positions should be in the habit of reading.

Creativity development

As Addicted2Success.com states, the vast majority of inspiring leaders, including Bill Gates, describe reading as a habit they consider crucial both in their work and personal lives. One reason for this is that reading helps develop one's abstract imagination and creativity because, compared to passive forms of entertainment (e.g. watching films), you have to cooperate creatively with the author so as to imagine the story in your own mind.

Stress reduction

Reading books soothes the brain. For a certain time, you put aside your worries and occupy your mind with something completely different. This way you help the brain regenerate and put your own thoughts in order.

New information and stimuli

Another important aspect of reading is that you gain fresh stimuli and learn new information you would otherwise not know about. Reading thus works as "food for thought" that may help you come up with ideas you would otherwise not have thought of.

Practising long-term concentration

Reading for extended periods of time requires long-term concentration. These days, the world around us actually decreases our ability to focus for longer periods of time, and books are thus an excellent way to train your concentration and deep work skills.

New viewpoints

Last but not least, books provide you with perspectives of other people. Thanks to books, you are able to wear the shoes of various characters and people who are often very different from you yourself. Thus by reading you improve your empathy, which is crucial in leading people.

 

-mm-

  Několik důvodů, proč by měl každý manažer číst

  Existuje nesčetně studií, které prokazují, že pravidelné čtení má pozitivní vliv na naše kognitivní funkce, mentální dovednosti a kreativitu. V tomto článku vám nastíníme, proč by specificky týmoví vedoucí a lidé na manažerských pozicích měli číst.

  Rozvoj kreativity

  Jak uvádí Addicted2Success.com, drtivá většina inspirativních lídrů, v čele například s Billem Gatesem, uvádí čtení jako zvyk, který považují důležitý ve svém pracovním i osobním životě. Je to mimo jiné z toho důvodu, že čtení rozvíjí abstraktní imaginaci a kreativitu, jelikož oproti pasivním formám zábavy (například oproti filmovým projekcím) při čtení s autorem na tvoření příběhu ve své vlastní mysli kreativně spolupracujete.

  Snížení stresu

  Čtení knih má na mozek uklidňující efekt. Na určitou chvíli odložíte své starosti a zaobíráte se něčím zcela jiným. Díky tomu napomáháte regeneraci mozku a utřídění si vlastních myšlenek.

  Nové informace a podněty

  Nemálo důležitý aspekt čtení je také fakt, že čtením získáváte nové podněty a dozvídáte se nové informace, které by se k vám často jinak ani nedostaly. Čtení tak funguje jako „potrava pro mysl“, díky které vás mohou ve výsledku napadnout nové myšlenky a nápady, na které byste jinak nepřišli.

  Trénink dlouhodobé koncentrace

  Čtení v delších časových úsecích vyžaduje dlouhodobou koncentraci. Dnešní svět nás schopnosti delší dobu se soustředit naopak soustavně zbavuje a knihy jsou tak skvělý způsob, jak trénovat koncentraci a schopnost hluboké práce.

  Nové úhly pohledu

  V neposlední řadě vám poté knihy zprostředkovávají perspektivu jiných lidí. Díky knihám jste schopni se vcítit do vnímání různých postav a lidí, často zcela odlišných, než jste vy sami. A díky tomu se vám čtením dostává tréninku empatie, která je při vedení lidí zcela zásadní.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success