The most common mistakes you do not know you are making

Nejčastější chyby, které už ani nevnímáte

Everyone at the beginning of a new job or position is very careful about the quality of their work. You never come late, do not put off your obligations, or spend time checking your Facebook account or private e-mail at work. In short, you try to create the best possible impression. However, the longer you work in a company or position, you may begin to ignore certain things. The Daily Muse website focuses directly on these failings.

1. Do not make excuses

Dog eyes and excuses may have had an effect on the teachers at school, but do not at work. If you do not have a substantial reason for a mistake or why you are applying for more time, you must finish your tasks on time. Always be aware of your responsibility for the finished work.

2. Do not come late

Some of you (I am not saying everyone) tend to be late to conferences, meetings, training etc. Using the excuse of a traffic jam or other problems that slowed you down, just puts you among the latecomers. And no, it really is not funny. Extra coffee, an earlier bus or a double alarm... Learn to always arrive on time, at all costs

3. Respond immediately

Perhaps you are not 100% sure about your answer or you just do not know the answer, but to leave an email unanswered two days or longer is negligence. Do not ignore your obligations, build respect by always responding quickly.

4. Follow through

As a manager, you are the team's main support. If someone asks you for information or advice, do not send him to someone else because you do not have an answer. Likewise, if someone from the team needs your help, do not make them ask twice. It is embarrassing to others when they have to remind you of your promises. Self-management is important!

-bn-

  Nejčastější chyby, které už ani nevnímáte

  Ze začátku je v novém zaměstnání nebo na nové pozici každý opatrný. Nikdy nechodíte pozdě, neodkládáte povinnosti, ani si nedovolíte zkontrolovat Facebook nebo soukromou poštu z firemního počítače. Zkrátka se snažíte působit na své okolí co možná nejlepším dojmem. Čím déle však v jedné firmě/pozici zůstáváte, tím spíše začínáte určité věci pomíjet, aniž byste si z toho všimli. Právě na tyto nedostatky se zaměřil server The Daily Muse.

  1. Nevymlouvejte se

  Psí oči a výmluvy možná působily na učitele ve škole, ne v seriózním zaměstnání. Jestliže nemáte pádný argument, proč se stala chyba nebo z jakého důvodu žádáte o prodloužení termínu, měli byste své úkoly plnit včasně a s plným vědomím odpovědnosti za hotovou práci.

  2. Nechoďte pozdě

  Někteří z vás (neříkám rozhodně všichni) máte tendenci chodit pozdě na porady, schůzky, školení… Výmluvy na dopravní zácpu nebo jiné problémy, které vás zbrzdily, vás jen řadí mezi chorobné opozdilce. A ne, opravdu to není úsměvné. Extra káva, dřívější autobus nebo dvojitý alarm na budíku...  Naučte se chodit včas, ať to stojí, co to stojí.

  3. Odpovídejte ihned

  Možná si s odpovědí nejste na 100 % jistí nebo ji prostě nevíte, ale nechávat email bez odpovědi den, dva nebo déle je nedbalost. Neignorujte svou povinnost a raději si získejte respekt tím, že od vás odpověď dostane každý a rychle.

  4. Dotahujte věci do konce

  Jako manažer máte být hlavně podporou týmu. Pokud vás někdo požádá o informaci nebo radu, neodkazujte jej na někoho dalšího, protože sami třeba nevíte. Stejně tak v případě, že někdo z týmu potřebuje vaši pomoc. A nenechte se prosit dvakrát. Je to trapné, když vám musí ostatní připomínat vaše sliby. Sebeřízení je také důležité!

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst