Is politeness compatible with leadership?

Můžete být dobrý lídr a přitom jednat zdvořile?

When you are polite and pleasant to other people, it usually makes you feel better about yourself – but there is no guarantee that you will see much work getting done. The risk is that if you are too polite, your employees might not take you seriously. Business coach Barbara Pachter argues that you have to be “polite and powerful”. Don’t smile too much and don’t use passive language. According to her, when you are a manager, it is all about balance: you need to hold your subordinates accountable. Are you too nice to people? An article on the Open Forum website can help reveal the answer.

1. Too many smiles

A smile is usually a good thing in any other situation, but in a business setting a constant smile may sometimes be perceived as a weakness and lack of dominance. So smile – but not too much: you want to gain and maintain the respect of others. In other words, you need to be taken seriously but still remain friendly enough that your team can be honest with you.

2. Language you use


Say “I suggest” or “I recommend” rather than “I was wondering” or “Would you perhaps …”. You don’t want to sound like you have low esteem and that you are unsure about what you are saying.

3. Too many apologies

An apology is fine where appropriate. But if you apologise too often, it can harm your professional image. And if you do have to apologise, say you are sorry just once.

4. Avoiding confrontation


When you are a leader and something is wrong, you need to confront the worker responsible as soon as possible. Your need to be liked by your team must not prevail. Huge problems could result from any attempts to avoid confronting directly someone who has made a mistake. If mistakes are not talked about, you may soon see your entire department collapsing.

-jk-


  Můžete být dobrý lídr a přitom jednat zdvořile?

  Když se k lidem ze svého týmu chováte ohleduplně a jste na ně příjemní, budete se cítit dobře. Není ale příliš pravděpodobné, že laskavým chováním docílíte lepších pracovních výsledků. Klidně se totiž může stát, že budete laskaví až moc – a vaši zaměstnanci vás nakonec přestanou brát vážně. Byznys koučka Barbara Pachterová tvrdí, že musíte být „zdvořilí, ale rázní“. Nesmějte se příliš a nepoužívejte slovní obraty, které mohou znít nejistě. Zásadní je dokázat učinit podřízené odpovědnými. Co myslíte, jste na své spolupracovníky až příliš milí? Web Open Forum zveřejnil článek, který vám pomůže na tuto otázku odpovědět.

  1. Příliš mnoho úsměvů

  Úsměv je všude jinde na místě, ale v prostředí byznysu může být někdy vnímán jako slabost a nedostatek dominance. Usmívejte se, ale ne příliš často, abyste si zachovali respekt ostatních. Potřebujete tedy, aby vás ostatní brali vážně – zároveň ale musíte být dostatečně přátelští na to, aby s vámi váš tým mohl mluvit otevřeně a upřímně.

  2. Jazyk, který používáte

  Říkejte spíše „Navrhuji, aby… “ nebo „Doporučuji…“ místo toho, abyste „chtěli o něčem popřemýšlet“. Nechcete přece znít jako někdo, kdo má málo sebeúcty, nebo jako někdo, kdo si není jistý tím, co říká.

  3. Příliš mnoho omluv

  Když je to namístě, je samozřejmě zcela v pořádku omluvit se. Ale pokud se omlouváte příliš často, může to zpochybnit vaši image profesionála. A když už se omlouváte, nepřehánějte to. V drtivé většině případů se stačí omluvit jednou.

  4. Vyhýbání se konfrontaci

  Když jste lídr a něco se děje špatně, musíte být schopný konfrontovat pracovníka, který je za to odpovědný. To, že chcete být oblíbený, musí jít v takové situaci stranou. Pokud si problém nevyjasníte s tím, kdo ho má na svědomí, můžete si zadělat na vážný problém. Když se o chybách nemluví, může se stát, že se vám za nějakou dobu celé oddělení zhroutí a přestane fungovat.

  -jk-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum