Are you an introvert and want to succeed in communications?

Může introvert uspět v komunikačním odvětví?

Most people think that introverts are not suitable to work in communications. Introverts may not like public speaking or speaking in front of a group of people. Still, they can bring a lot to a company. Are you an introvert by nature, and yet work in communications or have to deal with people? Prdaily.com described how to succeed in extroverted world.

1) Take walks

An introvert's energy is often zapped by the company of other people. So if you want to get your energy back, you should take walks as often as possible. You will clear your head during these walks and lots of new thoughts and ideas can come to mind.

2) Make time for yourself

When you have had a hard week full of meeting people and networking, make sure you reserve some time for yourself. You can renew your energy and will be ready for other work.

3) Have knowledge of pop culture

If you feel anxious before meetings and are afraid of not knowing what to talk about, try to know what is popular at the moment. If you get stuck, you can start talking about current films, TV serials or music. It is very probable that you and your companion will find something in common.

4) Build relationships

Introverts often do not feel very comfortable in big groups, it is easier to build relationships one on one, so try to get to know people around you and value your relationships. Once you get to know people around you, you will feel more relaxed. It may happen that other people will think that your are extrovert.

Fins more tips for introverts in our previous articles:

Practical conversation lessons for introverts

Surviving guide for introverts: Attending social events

Being an introvert is not a handicap

-ka-

  Může introvert uspět v komunikačním odvětví?

  Většina lidí si myslí, že lidé s introvertní povahou se nehodí do komunikačních odvětví. Introvertům sice nemusí být příjemné hovořit na veřejnosti nebo před větší skupinou lidí, naopak ale mohou přinést firmě to, co chybí lidem s výřečnější povahou. Máte spíš introvertní povahu, a přesto pracujete v oboru komunikace nebo ve své práci musíte často vyjednávat s lidmi? Prdaily.com přinesl praktické rady, jak uspět v extrovertním světě.

  1) Choďte na procházky

  Introvertům se často stává, že jim společnost ostatních lidí ubírá energii. Chcete-li tedy získat energii zpět, choďte sami na procházky tak často, jak je to možné. Během těchto procházek si pročistíte hlavu a navíc vás může napadnout spousta nových myšlenek a nápadů.

  2) Udělejte si čas sami pro sebe

  Pokud máte náročný týden plný setkávání s lidmi a navazování vztahů, nezapomeňte si udělat nějaký čas pouze sami pro sebe. Dočerpáte tak energii a budete připraveni na další schůzky.

  3) Orientujte se v pop kultuře

  Máte-li před schůzkami s ostatními pocity úzkosti a bojíte se, že nebude vědět, o čem mluvit, snažte se orientovat v tom, co právě „letí“. Když bude komunikace váznout, můžete zavést rozhovor o současných filmech, seriálech nebo hudbě. Je velice pravděpodobné, že se vaše téma setká s odezvou.

  4) Vytvářejte vztahy

  Introverti se většinou necítí dobře ve velkých skupinách. Vztahy se ale navazují daleko lépe ve dvou. Snažte se tedy poznávat lidi, kteří se kolem vás v práci pohybují, a pečujte o vztahy, které jste s nimi uzavřeli. Jakmile poznáte své okolí, budete se cítit uvolněněji. Na ostatní pak možná budete působit dokonce jako extrovert.

  Další praktické tipy pro introverty najdete v článcích:

  Praktická lekce konverzace pro introverty

  Návod na přežití pro introverty: Společenské události

  Být introvert není hendikep

  -ka-

  Zdroj: Ragan's PR Daily - denní zprávy, doporučení a názory z oboru PR, marketingu, sociálních sítí a médií