Mindfulness in practice: how to include it in your everyday life

Mindfulness v praxi: Jak praktikovat mindfulness v každodenním životě

Mindfulness is a set of attitudes towards work and life in general, which are based on the idea you should be present in the given moment and devote maximum attention to what you are doing at the time. Not only will you thus achieve better productivity and efficiency, but also enjoy the given activity more, learn to concentrate better and not live your life on autopilot. This article offers a few simple tips to help you practise mindfulness in your everyday life, thus improving your concentration and ability to be fully immersed in what you are doing.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Mindful breathing

When you have the time and feel calm, for instance, on your way to work by bus or metro, perform a short breathing exercise. Pay attention to how your lungs expand, take a slow, deep breath, then exhale for twice as long. Relax and feel how the air flows through your body.

Body scan

Another interesting concentration exercise is the so-called body scan. Sit or lie down, close your eyes, and mentally picture all your body parts one by one.

Focus first on your right hand, then on your left hand, right leg, and so on. Always focus on relaxing that particular part. And in this way, scan your whole body.

Mindful eating

Eating is often a social event. Or it may be only a necessity that people do while looking at their phone or computer. So try doing lunch differently. Eat slowly and try to experience as intensely as you can how the ingredients in each bite taste. Enjoy your meal to the fullest, and try to identify all the sensations the food makes you feel.

Active and intensive listening

Next time you are talking to someone, try to listen to them in an intensive and genuine manner. Don't just wait for them to stop so that you can start talking yourself. Listen to the voice of the other person, think about their intonation and about what they are saying, even in between the lines. You will see that being present in conversations will take your interactions with others to a completely new level.-mm-

  Mindfulness v praxi: Jak praktikovat mindfulness v každodenním životě

  Mindfulness představuje soubor přístupů k práci i k životu obecně, které spojuje myšlenka, že by člověk měl být přítomný v daném okamžiku a že by měl umět věnovat maximální pozornost tomu, co právě dělá. Nejenže tak dosáhne vyšší produktivity a efektivity, ale i ho daná činnost více baví, naučí se lépe soustředit a celkově nejede v životě jaksi na „autopilota“. V tomto článku si ukážeme několik jednoduchých tipů, které vám pomohou mindfulness praktikovat ve svém každodenním životě a zlepšit si tak schopnost soustředění a naučit se maximálně prožívat to, co děláte.

  Tyto tipy uveřejnila webová stránka Addicted2Success.com.

  Vědomé dýchání

  Ve chvíli, kdy máte klid a čas, například když sedíte cestou do práce v autobuse nebo metru, udělejte si krátké dýchací cvičení. Vnímejte, jak se vám roztahují plíce, dlouze se nadechujte a ještě dvakrát déle vydechujte. Buďte uvolnění a vnímejte, jak vzduch prochází vaším tělem.

  Skenování těla

  Další zajímavý trénink soustředění je takzvané skenování těla. Sedněte si nebo si lehněte, zavřete oči a projíždějte si v hlavě jednu po druhé všechny části svého těla. Soustřeďte se nejdříve na pravou ruku, na levou ruku, pravou nohu a podobně. A pokaždé se soustřeďte na to, abyste danou část maximálně uvolnili. Takto v duchu projeďte celé vaše tělo.

  Vědomé jedení

  Jídlo je často společenskou událostí. Nebo jakousi nutností, kterou si lidé odbydou, zatímco se dívají do počítače nebo na mobil. Zkuste to tentokrát při obědě jinak. Jezte pomalu a snažte se co možná nejintenzivněji vnímat, jak přesně všechny složky každého sousta chutnají. Vychutnávejte si své jídlo a zkuste identifikovat všechny vjemy, které jedením jídla pociťujete.

  Aktivní a intenzivní naslouchání

  Až budete příště s někým mluvit, skutečně intenzivně jej poslouchejte. Nečekejte pouze na to, až domluví, abyste mohli začít mluvit sami. Naslouchejte tónu hlasu daného člověka, přemýšlejte nad jeho intonací a nad tím, co říká, a to i mezi řádky. Uvidíte, že takovéto „zpřítomnění“ konverzace přinese vaší interakci s ostatními úplně nový rozměr.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success