Managers must be able to communicate a vision to the team. How to do it?

Manažeři musí umět týmu předat vizi. Jak na to?

One of the main things any manager has to be able to do is convey a strategic plan to their team and offer a vision which the team as a whole can work towards. The ability to communicate such a vision effectively is key to ensuring the team pulls together and everybody is motivated to move forward towards that goal. Here are some tips for managers on effective communication of their vision to the team.

Be concise

As stated in an article in the online magazine Business Matters, the vision should not be complicated. If you have to spend more than a couple of minutes explaining what you have prepared for the team, that is already too long. Your definition of the team's vision needs to be short, brief, powerful and completely clear.

Use stories

Everyone likes to hear stories. This is because they can relate to them. Stories also help people understand the structure and main ideas even within complex problems. When you communicate your vision to the team, use your imagination and utilise a simple story to describe where the team needs to go.

Build on the company values

Your company will definitely have some core values. These are manifested in the culture and employer brand of that company. Use these company values and base your team's vision on them.

Serve as a role model

Whatever your plans for the team, the best way to motivate your subordinates to commit to your vision is to lead by example. Define what you want your subordinates to do, but at the same time make sure above all that you yourself are fulfilling the vision and the plans.

 

-mm-

  Manažeři musí umět týmu předat vizi. Jak na to?

  Jednou z hlavních věcí, kterou musí jakýkoliv manažer umět, je představit svému týmu strategický plán a předat jim určitou vizi, ke které bude tým jako celek směřovat. Umět efektivně předat takovouto vizi je klíčové pro to, aby tým táhl za jeden provaz a měl motivaci se směrem k tomuto vysněnému cíli posouvat. Zde je proto několik tipů pro manažery, jak svému týmu efektivně předat svou vizi.

  Buďte struční

  Jak uvádí článek v online magazínu Business Matters, vaše vize nesmí být komplikovaná. Jestliže musíte vysvětlováním vize, kterou jste pro tým připravili, strávit více jak několik málo desítek vteřin, je to špatně. Vaše definice týmové vize musí být krátká, stručná, úderná a zcela jasně srozumitelná.

  Používejte příběhy

  Všichni lidé rádi poslouchají příběhy. Umí se s nimi totiž ztotožnit a pomáhají jim pochopit strukturu a základní myšlenky i u komplexních problémů. Při sdělování své vize týmu proto upusťte trochu uzdu fantazii a použijte jednoduchý příběh k popsání toho, kam se tým má posunout.

  Navazujte na firemní hodnoty

  Vaše firma má jistě nějaké základní hodnoty. Něco, co se promítá i do firemní kultury a značky zaměstnavatele dané firmy. Využijte tyto firemní hodnoty a postavte vizi vašeho týmu právě na nich.

  Jděte příkladem

  Ať už jsou vaše plány pro váš tým jakékoliv, nejlepším způsobem, jak své podřízené motivovat k tomu, aby se na vysněnou vizi upnuli, je jít jim příkladem. Definujte, co po svých podřízených požadujete, ale zároveň tuto vizi a tyto své plány naplňujte především vy sami.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters
  Štítky: Leadership