Leadership: Where to begin?

Leadership: Kde začít?

To be a leader you do not need the word "leader" in the title of your job. What you need is to learn certain behaviors which will enable you to lead others regardless of your actual profession. How can you become a leader? Start with following steps recommended by Careerealism.com.

1. Be Responsible

Accept personal responsibility for all tasks and projects you are engaged in. Even learn to take responsibility for your failures by admitting your mistakes and learning from them.

2. Do not choose solutions that only benefit you

Be careful not to manipulate others or put them in unfavorable positions. Be a positive role model and inspire others to find win-win solutions.

3. Keep trying new things

Do what you believe in and do not be afraid to take risks. You may, for example, volunteer to take charge of a project nobody wants to lead. Take a risk and do not worry about making a fool of yourself.

4. Turn your words into actions

There are many people who talk but do nothing. Start by writing down all the ideas that could be beneficial. Then, use your written ideas to develop action plans.

5. Look for opportunities

Opportunities to demonstrate your leadership skills are all around you. Look, for example, for the projects nobody wants to take charge of.

6. Welcome criticism

A strong leader can take actions based on feedback he gains from his surroundings. He is able to accept the fact that there are smarter and more experienced people who can help him improve.

7. Talk about your ideas, thoughts and plans

Do not worry that you will expose your vulnerability. On the contrary, you will encourage discussion and the creation of new ideas. The more you give, the more you will get back.

-Kk-

  Leadership: Kde začít?

  Abyste mohli být lídrem, nepotřebujete slovo „lídr“ v názvu své pracovní pozice. Potřebujete si osvojit určité způsoby chování, díky nimž dokážete vést ostatní bez ohledu na to, čemu se jinak profesně věnujete. Jak se tedy stát lídrem? Začněte následujícími kroky, které doporučuje server Careerealism.com.

  1. Buďte odpovědní

  Přijměte osobní odpovědnost za všechny úkoly a projekty, na nichž se podílíte. Učte se odpovídat i za neúspěch, připouštět si své chyby a poučit se.

  2. Nevybírejte řešení, která prospějí jen vám

  Dávejte si pozor, abyste nemanipulovali s ostatními a netlačili je do pozic, které jsou pro ně ne výhodné. Jděte pozitivním příkladem a inspirujte ostatní k hledání řešení, která budou vítězstvím pro všechny.

  3. Zkoušejte nové věci

  Dělejte to, čemu věříte a nebojte se riskovat. Zkuste například projekt, který nikdo nechce a nezabývejte se tím, zda budete vypadat jako blázen.

  4. Jděte od slov k činům

  Lidí, kteří jen mluví a nic nedělají je spousta. Vy začněte tím, že si budete zapisovat nápady, které by mohly být přínosné. Od sepsaných nápadů pak pokračujte k vytváření plánů.

  5. Hledejte příležitosti

  Příležitosti, jak uplatnit vaše vůdcovské dovednosti jsou všude kolem. Například u projektů, do kterých se nikomu příliš nechce.

  6. Vítejte kritiku

  Silný lídr se řídí zpětnou vazbou od svého okolí. Dokáže přijmout skutečnost, že existují chytřejší a zkušenější lidé, kteří mu mohou pomoci, aby se stále zlepšoval.

  7. Mluvte o svých nápadech, myšlenkách a plánech

  Nebojte se, že pak budete zranitelní. Naopak tím podnítíte diskusi a vznik dalších nápadů. Čím více toho vydáte, tím více se vám vrátí.

  -kk-

  Zdroj: Careerealism.com - blog věnovaný rozvoji kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Careerealism.com