Advice on overcoming the self-doubt all managers sometimes suffer

Každý manažer o sobě občas pochybuje. Poradíme vám, jak tyto pochybnosti překonat

Are you in a managerial position but sometimes doubt whether you should be? Do you sometimes feel you don't know which way to go? Do you occasionally wonder if it might be better if you had less responsibility? Don't worry: you are not alone. From time to time, every manager doubts themselves. In extreme cases, this may be a manifestation of so-called "imposter syndrome", which is surprisingly prevalent among managers. Whether you suffer like this constantly or only now and then, here is some advice on overcoming doubts about yourself and your abilities.

These tips were brought by INC.com.

Tip No. 1: Accept that some things are out of your control

First and foremost, you need to realise that even as a manager with considerable power, there are limits to what you can influence. A large portion of the things that interfere with your plans are beyond your control. So there's no point in worrying about them.

Tip No. 2: Everyone makes mistakes. Anyone who says they do not lacks self-reflection

You should regard as positive the fact that you notice your mistakes or certain imperfections. You know where there is room for improvement and possess the self-reflection that allows you to continue to grow. There are those who lack this self-reflection and such people can never realistically achieve success.

Tip No. 3: Do not believe the fairy tale stories of inspirational leaders

Whenever you feel inadequate, think about to whom you are actually comparing yourself. If the comparison involves inspirational people who talk about their miraculous journey to success in books or lectures, you should realise these fairy tales are often partly fictional and things frequently did not always go the way they are described. Furthermore, these people may well have just been lucky.

Tip No. 4: Focus on supporting your subordinates

Stop focusing too much on your own feelings. Instead, direct your energy towards supporting your subordinates. Focus on working with the people in your team to help them improve their strengths. This will make you feel much better.

Tip No. 5: Talk to someone close to you

If you are still struggling with doubts and gloomy thoughts, don't keep them to yourself. Talk to someone who will listen to you, whether it be a family member, partner, supervisor, or even professional coach or psychologist. The given person can provide you with a perspective that helps you see your work and your role from a different angle.

 

-mm-

  Každý manažer o sobě občas pochybuje. Poradíme vám, jak tyto pochybnosti překonat

  Jste na manažerské funkci, ale občas pochybujete, jestli na ní vlastně máte být? Zdá se vám, že někdy nevíte kudy kam? Říkáte si občas, jestli by nebylo lepší, kdybyste měli menší zodpovědnost? Nebojte se, nejste sami. Každý manažer o sobě občas pochybuje. V extrémním případě se může jednat o projev tzv. „syndromu podvodníka“, který je mezi manažery až překvapivě rozšířený. Ať už o sobě pochybujete jenom výjimečně, nebo neustále, poradíme vám, jak tyto pochybnosti o sobě a svých schopnostech překonat.

  Tyto tipy přinesl server INC.com.

  Tip č. 1: Přijměte, že některé věci nemůžete ovlivnit

  V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že i z pozice manažera s velkými pravomocemi jste schopni ovlivnit jenom některé věci. Velká část věcí, které vám zasahují do plánů, se ovlivnit nijak nedají. A nemá cenu se s nimi trápit.

  Tip č. 2: Každý dělá chyby. A kdo říká, že ne, ten nemá sebereflexi

  To, že vnímáte, že děláte chyby nebo nejste v určitých ohledech dokonalí, byste měli brát jako pozitivní věc. Víte, kde se ještě můžete zlepšovat. A máte sebereflexi, která vám umožní dále růst. Jsou lidé, kteří tuto sebereflexi postrádají, a to jsou ti lidé, kteří úspěchu dosáhnout reálně nikdy nemohou.

  Tip č. 3: Nevěřte pohádkovým příběhům inspirativních lídrů

  Když se cítíte nedostateční, zamyslete se nad tím, s kým se vlastně porovnáváte. Pokud se porovnáváte s inspirativními lidmi, kteří o své zázračné cestě za úspěchem vyprávějí v knihách nebo na přednáškách, měli byste si uvědomit, že tyto pohádkové příběhy jsou často částečně smyšlené a často ne vždy šlo všechno tak, jak dotyční popisují. A navíc – dost možná měli zkrátka štěstí.

  Tip č. 4: Zaměřte se na podporu svých podřízených

  Přestaňte se příliš „hrabat“ ve svých vlastních pocitech. A raději věnujte energii tomu, abyste podpořili své podřízené. Zaměřte se na práci s lidmi ze svého týmu a pomozte jim zlepšit jejich silné stránky. Budete se pak cítit mnohem lépe.

  Tip č. 5: Promluvte si s někým blízkým

  Pokud vás i přesto trápí pochybnosti a chmurné myšlenky, nenechávejte si je pro sebe. Promluvte si s někým, kdo vás vyslechne – ať už je to někdo z rodiny, partner, nadřízený nebo třeba profesionální kouč či psycholog. Dotyčný člověk vám může poskytnout perspektivu, která vám pomůže vidět svoji práci a svou roli z jiného úhlu.

   

  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele