Are you an average manager? Here is how to become an excellent one

Jste průměrným manažerem? Poradíme vám, jak se stát skvělým

There are not many truly great managers who are able to help their team achieve its maximum potential and who genuinely inspire and motivate their subordinates. This is all the more reason why every manager should aspire to be such a great leader. How to do it? This article will help you.

These tips come from Entrepreneur.com.

Do not be discouraged by mistakes and failures

Mistakes, partial failures and minor disasters will always happen. These missteps are part of the journey to success. Do not be discouraged by them and pass this insight on to your subordinates.

Be open to the opinions and advice of those around you

Being a good manager means learning all the time. It also means surrounding yourself with people who know more than you, and being able to absorb new suggestions, opinions and tips from these people.

Be a mentor but, most importantly, have a mentor yourself

Make yourself available as an advisor and mentor to your subordinates but don't neglect yourself. Find your own mentor, someone who can teach and support you in the long term.

Embrace change

Great leaders have one thing in common: a positive attitude to change. Rather than trying to maintain the status quo at all costs, they know that the world is dynamic, society and all branches of industry are constantly evolving, and change represents an opportunity.

Choose your team carefully

Many managers are reluctant to choose people for their team who are too ambitious and too good, for fear of being outshone. This is, of course, a huge mistake. The only way to succeed as a manager is to select the best people to work with, and to welcome their ideas and even occasional disagreements.

 

-mm-

 

  Jste průměrným manažerem? Poradíme vám, jak se stát skvělým

  Opravdu skvělých manažerů, kteří jsou schopni pomoct svému týmu dosáhnout svého maximálního potenciálu a kteří své podřízené doopravdy inspirují a motivují, je málo. O to víc by se každý manažer měl snažit se takovým skvělým vedoucím stát. Jak na to? Poradíme vám v tomto článku.

  Tyto tipy uveřejnil web Entrepreneur.com.

  Nenechte se odradit chybami a neúspěchy

  Chyby, dílčí neúspěchy a drobné katastrofy se budou dít vždy. Tyto přešlapy jsou součástí cesty za úspěchem. Nenechte se proto jimi odradit a předejte tento pohled i svým podřízeným.

  Buďte otevření názorům a tipům lidí kolem sebe

  Být dobrým manažerem znamená neustále se učit. A také obklopovat se lidmi, kteří jsou chytřejší než vy, a schopnost od svého okolí vstřebávat nové podněty, názory a tipy.

  Buďte mentorem, ale především mějte i svého vlastního mentora

  Buďte k dispozici svým podřízeným jako poradce a mentor. Ale nezapomínejte i na sebe. Najděte si svého vlastního mentora – někoho, kdo vás bude učit a kdo vám bude dlouhodobou oporou.

  Vnímejte změnu pozitivně

  Skvělí manažeři mají všichni jednu věc společnou – mají pozitivní přístup ke změně. Nesnaží se setrvávat za každou cenu ve statusu quo, ale ví, že svět je dynamický, že se společnost i všechny obory neustále vyvíjí a že změna znamená příležitost.

  Pečlivě si vybírejte svůj tým

  Mnoho manažerů se zdráhá vybírat si do svého týmu lidi, kteří jsou až příliš ambiciózní a dobří, protože se bojí, aby je tito podřízení takříkajíc „nepřerostli“. To je ovšem velká chyba. Jako manažer můžete dosáhnout úspěchu jedině tak, že si budete vybírat ty nejkvalitnější podřízené a budete naopak vítat jejich nápady i případný nesouhlas.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership