Are your work and personal and life out of balance? Five tips on what to do about it

Jsou vaše pracovní a osobní životy mimo rovnováhu? Pět tipů, co s tím můžete udělat

Balancing work and personal life can sometimes be a challenge, and this is doubly true of managers. In a managerial position, it is easy to become so caught up in work responsibilities that there is little time or energy left for a quality personal and family life or regular hobbies. So if your personal life finds itself out of balance with your work life, here are five tips on what you can do about it.

These tips are brought to you by Addicted2Success.com.

Take five minutes each day to organise your day

You can become so bogged down in work responsibilities and the daily personal hustle and bustle that you lose perspective and an overview of your priorities in general. Therefore, you should plan a five-minute break each day that will be devoted solely to planning and organising your activities and figuring out how you will combine your personal and professional life on that day and the next.

Say no a lot more often

In order to organise your own time better, you need to learn to say no to certain things, ideas and activities. Knowing what you should leave alone is perhaps even more important than knowing what needs to be done. Therefore, learn to say no much more often.

Prioritise

Decide for yourself what is important to you. What are your long-term plans? What do you want to focus on? What are your goals? In other words, set your priorities and focus on them.

Look for sustainable solutions

When figuring out how to organise your time and balance your personal and professional life, try to come up with solutions that are not short-term, but sustainable in the long term.

Do not be upset if things do not go according to plan

Even the best plan will not always work 100% of the time. Be forgiving towards yourself and if ever your plans do not work out or literally fall apart, do not get too upset about it: just take a deep breath and get your agenda back on track.


-mm-

  Jsou vaše pracovní a osobní životy mimo rovnováhu? Pět tipů, co s tím můžete udělat

  Vyvážení osobního a pracovního života může být občas oříškem. A u manažerů to platí dvojnásob. Na manažerské pozici je snadné nechat se natolik strhnout pracovními povinnostmi, že na kvalitní osobní a rodinný život, případně na pravidelné koníčky, už nezbývá příliš čas ani energie. Jestliže se tedy dostal váš osobní život mimo rovnováhu s pracovním životem, zde je pět tipů, co s tím můžete udělat.

  Tyto tipy přinesl web Addicted2Success.com.

  Dejte si každý den 5 minut pauzu na organizování dne

  V pracovních povinnostech, i v běžném soukromém shonu, je možné se natolik utopit, že tak trochu ztratíme nadhled a přehled o celkových prioritách. Každý den si proto cíleně naplánujte pětiminutovou pauzu, kterou budete věnovat pouze a jenom plánování a organizování aktivit a vymýšlení toho, jak svůj osobní a pracovní život v tomto a následujícím dni skloubíte.

  Mnohem častěji říkejte „ne“

  Aby si člověk mohl sám svůj čas lépe zorganizovat, je nutné, aby se naučil určité věci, nápady a aktivity odmítat. Vědět, co je potřeba vypustit, je možná ještě důležitější, než vědět, čemu je třeba se věnovat. Naučte se proto mnohem častěji a jasněji říkat „ne“.

  Určete si priority

  Řekněte si, co je pro vás důležité. Jaké jsou vaše dlouhodobé plány? Čemu se chcete věnovat především? Jaké jsou vaše cíle? Jinými slovy – určete si priority a na ty se zaměřte.

  Hledejte dlouhodobě udržitelná řešení

  Když vymýšlíte, jak si svůj čas zorganizovat a jak vyvážit svůj osobní a pracovní život, snažte se přijít s řešeními, která nejsou krátkodobá, ale která jsou dlouhodobě udržitelná.

  Nesesypejte se, když něco nevyjde podle plánu

  I sebelepší plán nebude fungovat vždy 100%. Buďte k sobě shovívaví a kdyby někdy vaše plány nedopadly a nebo se doslova rozpadly, nesesypejte se z toho, v klidu se nadechněte a znovu dejte svůj program do kupy.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success