How to sound more professional: learn to omit filler words

Jak znít jako větší profesionál? Naučte se nepoužívat vycpávková slova

"Hmm", "I mean", "like", "uh": all these are typical filler words and many people use them to a greater or lesser extent when talking to colleagues, managers, clients and subordinates. Some people's use of such fillers is so prominent that those around them can hardly focus on anything else. But even if your filler words are less obtrusive, they still have a subconscious impact on your listeners, who then regard you as less confident and professional. How can you stop using these fillers and sound more professional?

These tips were published by the Brian Tracy blog.

Speak more slowly

First of all, you must learn to speak more slowly. People often use filler words because they talk fast and want to say as much as they can in the shortest possible time. Speak in a slow and brief manner, and use more suitable and powerful words rather than long phrases.

Make pauses

Do not be afraid to pause. If you are thinking, stop for a moment; there is nothing wrong with that. Also use pauses to mark individual parts (paragraphs) of your speech or to separate individual thoughts.

Speak in sentences

If you were to write down verbatim how most people talk, you would end up with one long never-ending sentence. One way to omit filler words is to speak in proper sentences, which have a beginning and an end, and are separated by pauses.

Record yourself

Try recording yourself speaking, then listen to the playback. You might detect many problems you would otherwise not have noticed. You can talk about anything in these recordings, such as what happened to you that day.

Practise

Just like any other skill, talking without fillers requires practice. Rehearse the correct way of speaking and have short "training sessions" even when talking to other people during the day. Focus on omitting filler words during these sessions.

 

-mm-

  Jak znít jako větší profesionál? Naučte se nepoužívat vycpávková slova

  Hm“, „jakoby“, „takže“, „prostě“, „ééé“. Takhle mohou znít vycpávková slova, kterými mnoho lidí v menší či větší míře prokládá svoji řeč při mluvení s kolegy, s nadřízenými, s klienty i s podřízenými. U některých lidí je určité vycpávkové slovo tak výrazné, že si toho ostatní všímají a potom se nemohou soustředit na nic jiného. I když ale třeba nejsou vaše vycpávková slova tak prominentní, stejně na své posluchače na podvědomé úrovni působíte méně sebevědomě a profesionálně. Jak přestat používat vycpávková slova a znít tak více profesionálně?

  Tyto tipy přinesl blog Briana Tracyho.

  Mluvte pomaleji

  V prvé řadě je nutné naučit se mluvit pomaleji. Vycpávková slova lidé často používají, protože mluví hodně rychle a chtějí toho v co nejkratším čase říct co nejvíc. Mluvte pomaleji a stručněji a raději volte vhodná, úderná slova místo dlouhých frází.

  Dělejte pauzy

  Nebojte se dělat pauzy. Pokud přemýšlíte, chvilku mlčte. Není na tom nic špatného. Stejně tak pauzami oddělujte jednotlivé úseky (odstavce) vaší promluvy nebo jimi oddělujte různé myšlenky.

  Mluvte ve větách

  Když byste napsali slovo od slova projevy většiny lidí, dostanete nikdy nekončící, dlouhou větu. Cestou k vynechávání vycpávkových slov je mluvit v opravdových větách, které mají začátek a konec a které jsou oddělené pauzami.

  Nahrávejte se

  Zkuste svoji mluvu nahrát a poslouchat se. Přijdete tak možná na celou řadu neduhů, kterých si jinak nevšimnete. Mluvit můžete na těchto nahrávkách o čemkoliv, například o tom, co se vám daný den přihodilo.

  Trénujte

  Stejně jako jakákoliv jiná dovednost i mluva bez vycpávkových slov vyžaduje trénink. Pilujte správnou mluvu a i při běžném hovoru s ostatními si občas dávejte krátké „tréninky“, během kterých se budete na vynechávání vycpávkových slov soustředit.

   

  -mm-

   

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com