How to calm your nerves before a mentally challenging event

Jak zklidnit nervy před psychicky náročnou událostí?

Are you about to give a presentation or a speech at a conference? Are you meeting your boss or the new team you are supposed to lead? Then it is completely normal to feel stressed out before the event; your heartbeat increases, you are fidgeting and you feel nervous. But there are simple techniques that will reliably help you calm down.

Breathing exercises

According to Psychology Today, with the right breathing technique you can reduce your heartbeat and become relaxed. The key is to breathe slowly and exhale twice as long as you inhale. Ideally, count to five when breathing in and to ten when breathing out.

Physical activity

One way to fight stress and release endorphins is, for instance, to perform a challenging physical activity on the morning of the event. This might be running, circuit training, or anything that makes you feel physically exhausted. After a very demanding activity comes calmness, relaxation and release of "happy" hormones.

Listening to your favourite music

A well-chosen playlist can effectively change your mood and calm you down. Rely on your time-proven personal favourites that have a positive impact on you.

Exposure to cold water

Take an ice-cold shower and you will see you calm down immediately. When you come in contact with cold water, first of all stress hormones are released; if, however, you stay in the shower for a while after finishing your wash, relaxation hormones are released that make you feel calm and happy.

Mindfulness

One way to avoid being nervous during a presentation or meeting is to divert your attention away from the entire stress situation, concentrate on some minor detail and study it in your mind. For instance, you might focus on a member of the audience and study their glasses, hair, clothing, and so on.

 

-mm-

  Jak zklidnit nervy před psychicky náročnou událostí?

  Čeká vás důležitá prezentace nebo výstup na konferenci? Setkáváte se se svým nadřízeným nebo třeba s novým týmem, který máte vést. Pak je zcela normální, že se před samotnou událostí dostáváte do stresu, zvedá se vám tlak i srdeční tep, jste neposední a cítíte se nervózně. Existují ale jednoduché techniky, které vám spolehlivě pomohou se uklidnit.

  Dýchací cvičení

  Podle Psychology Today můžete efektivně správným dýcháním zpomalit svůj tep a uklidnit se. Klíčem je dýchat klidně a vydechovat dvakrát déle, než nadechovat. Ideálně počítejte do pěti při nádechu a do deseti při výdechu.

  Fyzická aktivita

  Jedním ze způsobů, jak uvolnit stres a dodat tělu endorfiny, je například ráno před danou událostí vykázat náročnou fyzickou aktivitu, například běh, kruhový trénink nebo cokoliv, co vás fyzicky unaví. Po náročné fyzické aktivitě se dostaví uklidnění, uvolnění a vyplavení hormonu štěstí.

  Poslouchání oblíbené hudby

  Správně zvolená hudba vás dokáže efektivně naladit a uklidnit. Spolehněte se na vámi osobně oblíbené a časem prověřené písně a melodie, které na vás působí pozitivním dojmem.

  Vystavení se studené vodě

  Dejte si ledovou sprchu a uvidíte, že se okamžitě uklidníte. Při kontaktu s ledovou vodou se totiž nejprve vyplaví stresové hormony, ale pokud sprchu chvíli vydržíte, po jejím ukončení se vám do těla naopak vyplaví uklidňující hormony, díky kterým se dostanete do klidné a pozitivní nálady.

  Mindfulness

  Jedním ze způsobů, jak přímo při prezentaci nebo jednání nebýt nervózní a odvést vaši pozornost od celé stresové situace, je soustředit se na nějaký detail a ve vaší mysli ho do podrobna prozkoumávat. Jedná se o techniku z metodiky zvané mindfulness. Například se zaměřte na jednoho z diváků a postupně očima zjišťujte, jaké má brýle, vlasy, oblečení a podobně.

   

  -mm-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today